Stadswandeling Assen,

  • Tour de sentiments door Assen

    Tour desentiments door Assen

    Vroeger, d.w.z. in onze tijd, laten we zeggen de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, kon je op zondag in het centrum van Assen een kanon afschieten zonder iemand te raken.

    Voor ons als jeugdigen was Assen zo wat het summum van saaiheid. “Assen was niks, het is niks en het zal nooit watworden” washet algemene sentiment onderons.Of zoals een vriend het een aantal jaren geleden nogcruer uitdrukte: “In Assen kon jepeerdelullen wassen”. Niet meer en niet minder. Maar je kunt Assen ook met heel andere ogen bekijken. En dat gebeurde vandaag.