De energietransitie

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs

Het lijkt zo mooi. Je schaft zonnepanelen aan en met de stroom die deze opwekken laat je je warmtepomp draaien om er behaaglijk warm bij te zitten. Het gas kan dan de deur uit wat tot minder opwarming van de aarde leidt. En qua kosten zou je ongeveer quitte spelen. Een ideale combinatie dus, die van zonnepanelen met een warmtepomp. Dat is tenminste het verhaal dat, buiten de bewoners om, is bekokstoofd aan de zogenaamde klimaattafels en bekrachtigd door kabinet en parlement. Maar het lijkt allemaal te snel bedacht, gelet op inmiddels opgedane ervaringen.
 

 

 

Inleiding
De Europese Commissie heeft dezer dagen haar reeds eerder aangekondigde ambitieuze energietransitieprogramma gelanceerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat er twee miljard bomen geplant gaan worden om daarmee CO2 uit de atmosfeer te halen. 
Hieronder gaan we in op de functionaliteit van een CO2 heffing in dit verband. Dat wil zeggen een CO2- heffing voor de partijen die CO2 in de atmosfeer brengen, maar die daartegenover als premie wordt uitgekeerd aan partijen die CO2 aan de atmosfeer onttrekken. 
Hieronder wordt berekend of dit voor boeren die hun land geheel of gedeeltelijk zouden gaan bebossen een aantrekkelijk verdienmodel oplevert. Als dat het geval zou zijn zou dat bovendien in Nederland het acute stikstofprobleem oplossen.