Toen in de herfst van 1939 de internationale situatie verder verslechterde werd mijn vader gemobiliseerd en moest hij naar Sassenheim, dat in de nabijheid van het te verdedigen vliegveld Valkenburg lag.

Om zo goed mogelijk na te kunnen gaan binnen welke context de schaarse verhalen die mijn vader ons verteld heeft zich hebben afgespeeld en om deze zoveel mogelijk te kunnen aanvullen hebben wij ons met het Centraal Archief van het ministerie van Defensie in Kerkrade in verbinding gesteld. Dat was om na te gaan bij welk onderdeel hij precies gezeten heeft. Want zonder dat kun je niet gericht zoeken.

Zie verder: Mijn vader in de meidagen 1940

Als vervolg hierop zie

Der Fallschirmjäger

Dit gaat over een ontmoeting 67 jaar later in Emden met een oude Duitse parachutist uit de oorlog