Mijn vader Johannes schreef als kind  van zeven en acht vele kleine opstellen. Jammer dat hij boekhouder en accountant is geworden en zich dus vooral in cijfers heeft verdiept, want misschien zat er wel een groot schrijver in hem.  Hieronder heb ik een paar van zijn opstellen overgenomen.
Ze staan in een schriftje met de titel  "Opstellen" met daaronder "Johannes Lambers". 
De kleine Johannes lijkt achter in het schriftje te zijn begonnen, maar een chronologie wordt niet consequent aangehouden. Veel verhalen gaan over het leven op de boerderij en wat daar zo voorvalt tussen de dieren en de mensen.

Lees meer: Verhalen van de jonge Johannes