Inleiding


Zowel onze overgrootouders van de kant van onze grootvader Jan Hinderikus Lambers als die van onze grootmoeder Maria Gebina de Boer hebben hun hele leven of een groot deel daarvan gewoond in het Drentse deel van de zogenaamde veenkoloniën. Dit was in het tweeling streekdorp Annerveensche –Eexterveenschekanaal, die los van het plaatsnaambord ongemerkt in elkaar overgaan. De kerk staat ongeveer in het midden. De voorvaderlijke boerderij stond in Eexterveenschekanaal.

Natuurlijk mag in een familiekroniek een beschrijving van de woonplaats van de voorouders niet ontbreken. Bij de beschrijving is onder meer gebruik gemaakt van het Gedenkboek Annerveenschekanaal.

Maar ontstaan en ontwikkeling van Anner-en Eexterveenschekanaal is niet los te zien van de ontwikkeling van de Veenkoloniën als geheel. Bovendien is die uniek en interessant genoeg om te beschrijven. Er is niet voor niets een prachtig museum in Veendam aan gewijd.

Om die reden heb ik voor verschillende gezelschappen al eens een presentatie over de geschiedenis van de veenkoloniën gegeven.
In deze uiteenzetting zal ik de ontwikkelingen van Anner-Eexterveenschekanaal en vooral ook het leven van onze groot- en overgrootouders daarin wat uitvergroten.