De naam Lambers in vroege annalen

Onderstaand een compilatie van personen met de familienaam Lambers die in de periode 1650 -1750 ergens voorkwamen.

Deze exercitie is te beschouwen als het verzamelen van zo veel mogelijk stukjes van de genealogische legpuzzel, die er op gericht is om de twee uiteinden : Geesje Lambers die in 1670 in Coevorden trouwde met  Herman Evers enerzijds en Harm Lambers uit Emmelkamp anderzijds met elkaar te kunnen verbinden.

Verder is het doel om de lijn Harm Lambers uit Emmelkamp en de Jan Lambers die in 1751 trouwde met Grietijn Gerrits nader te verifiëren.

Hiertoe dienen alle bronnen die ons ten dienste staan, zoals:
1 Drents Archief in Assen, waar ook microfiches van doop- en trouwakten van plaatsen in de Graafschap Bentheim ter inzage liggen.
2 De archieven van het C.B.G. in Den Haag
3 Akten van het gerecht Coevorden


Ad 3 Akten van Schulte gerecht Coevorden
In een akte van 14 juli 1634 wordt een Pieter Lambers Bannier genoemd als ceurnoot.

In een akte van 11 mei 1729 wordt de weduwe van een Henderik Lamberts genoemd., waarschijnlijk woonachtig in Coevorden, want het gaat over het ”saatveen” gelegen in de Heerlijkheid Coevorden. In een hierop volgende akte, eveneens van 11 mei 1729 wordt deze weduwe opnieuw vermeld, maar in deze Aktie komen ook de namen van  Harmannus Empereur en Judith Bartelink voor. Dit zijn voorzaten van ons in de vrouwelijke lijn.

27 april 1803
Hier wordt J.Lambers genoemd. Vermoedelijk is dit onze betoverovergrootvader, maar zeker is dit natuurlijk niet.
Interessant is dat hier de locatie van een bezitting genoemd wordt: ….. een half huis en grond, staande en gelegen te Coevorden aan de Agterstraat, die in de Sint Janstraat uitkomt, leggende met de halve behuizinge van Jan Meijer onder een dak, naast de schuure van de heer J. Lambers en agter tegen het hofje van Lodewijk Bekker, behorende de putte mandelig met J. Lambers.
Blijkbaar woonde Jan Lambers in 1803 in de Sint Janstraat


Huwelijken van inwoners van Hardenberg/Gramsbergen te Coevorden 1656-1811
02-08-1713 Hendrik Lambers j.m. op de kleine Scheer & Marrighijn Gerrits van Holthoon

Of deze twee personen voorouders van ons zijn is niet zeker, want daarvoor moet een eenduidige genealogische verbinding lijn te leggen zijn. Maar de combinatie Lambers en Gerrits komt wel in onze genealogische lijn voor.
Paul Lambers vermeldt in de door hem gemaakte parenteel van Jan Lambers dat er op 19 april 1719 een huwelijk is voltrokken tussen Geesje Gerrits en Jan Lambers.
(Zie parenteel Jan Lambers). Dat is dus zes jaar later. Mogelijk waren Hendrik en Jan dus broers en Geesje en Marrighijn zusters. Maar zo lang we hun gezamenlijke ouders niet kennen is dat niet zeker.