Inleiding

Deze kroniek gaat over de in mijn beleving meest gedenkwaardige gebeurtenissen vanaf het moment dat ons gezin een aanvang nam. Dat was met de geboorte van Carolien op 15 juli 1972.

Ik wil het daarbij vooral hebben over die zaken die het hele gezin aangingen. Het verloop van mijn zakelijke carrière valt daar buiten. Dat is een op zichzelf staand hoofdstuk van mijn leven, net als mijn jeugd en mijn leven na Ina.

Het gaat hieronder dus om al die zaken die binnen ons gezin gespeeld hebben en die wat mij betreft het herinneren waard zijn. Ik zal dit zoveel mogelijk chronologisch doen, al zal het de leesbaarheid ten goede komen als dingen die met elkaar verband houden in één adem genoemd worden.

In dit deel gaat het om de periode vanaf de geboorte van Carolien op 15 juli 1972 tot de komst van Sandra op 21 juni 1982.

Voor zover van vakanties aparte verslagen zijn opgemaakt wordt daar door middel van een hyperlink naar verwezen.