Dit familieweblog bevat vier onderdelen:

 

I  Genealogie familie Lambers

Hierin staat het parenteel van Jan Lambers centraal en wordt ingegaan op de verste voorzaat, de  herkomst van Lambersen in het algemeen en andere hiermee verwante zaken

 

II Verhalen familie Lambers

Hierin wordt op het leven en de lotgevallen van voorouders en hun nakomelingen ingegaan, voor zover interessant

 

III Kroniek familie Jan H. Lambers

Dit onderdeel gaat over het gezin van Jan Hinderikus Lambers, geboren 2 november 1942 en is alleen toegankelijk voor geautoriseerden

 

IV De geschiedenis van de Veenkoloniën

Blijkbaar was een familietrek van de familie Lambers om de medemens beter te willen maken dan hij van nature was. Hoe verklaar je het anders dat we zoveel dominees en apothekers in onze familie hebben? De dominees die zich bekommerden om het zieleheil van hun medemens en de apothekers die het lichamelijke lijden van hun medemensen trachten te verlichten. Honderd jaar geleden en eerder had je nog geen economen, zoals ik nu, anders hadden we die ook wel in de familie gehad, in hun hoedanigheid als voorvechters van het van materiële welzijn van hun medemensen.

Op deze plek wil ik het graag eens speciaal over de apothekers in onze familie hebben. Van enkele van de dominees hebben we immers al verhalen.