Dit familieweblog bevat vier onderdelen:

 

I  Genealogie familie Lambers

Hierin staat het parenteel van Jan Lambers centraal en wordt ingegaan op de verste voorzaat, de  herkomst van Lambersen in het algemeen en andere hiermee verwante zaken

 

II Verhalen familie Lambers

Hierin wordt op het leven en de lotgevallen van voorouders en hun nakomelingen ingegaan, voor zover interessant

 

III Kroniek familie Jan H. Lambers

Dit onderdeel gaat over het gezin van Jan Hinderikus Lambers, geboren 2 november 1942 en is alleen toegankelijk voor geautoriseerden

 

IV De geschiedenis van de Veenkoloniën

Het wachten op informatie van de gemeente Assen over de mogelijke aanwezigheid van het graf van mijn betovergrootvader Jan Lambers duurde mij te lang. Wij zouden zelf wel alvast gaan zoeken op de oudste begraafplaats van Assen, de Noorderbegraafplaats aan het Kerkhoflaantje.

Ik was al eens op de Zuiderbegraafplaats op onderzoek geweest, omdat ik dacht dat daar de oudste graven zouden liggen. Maar daar was ik geen enkele naamgenoot tegengekomen. Dus nu de stoute schoenen maar aangetrokken om eindelijk die zo verstilde begraafplaats aan de Kerkhoflaan aan de rand van het Asser bos te betreden.