Foto's Drenthe en Groningen

 

Donderen ligt in het verlengde van de startbaan van de luchthaven Groningen Airport Eelde. Het is dus regelmatig donderen in Donderen. Maar tussen het gedonder door is het een intiem esdorpje met nog geen 500 inwoners en nog slechts één café , dat ook de enige publieke voorziening is. De rust overheerst waardoor het dorpje zich tijdens een zonnige herfstdag goed fotograferen laat.                                                                                    Donderen

Lees meer: Donderen bij helder herfstweer

Het Siepelveen is een 80 ha groot gelegen gebied tussen Schipborg en Zeegse in Noord-Drenthe. Het maakt deel uit van het Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentse Aa en omvat zowel een zandverstuiving als een prachtig door veengrond omgeven ven.
De zandverstuivingen zijn een overblijfsel van de laatste ijstijd. Daardoor is het terrein tamelijk geaccidenteerd, wat mooie uitkijkplaatsen op het dieper gelegen ven oplevert.

Het hoogteverschil heeft ook een grote diversiteit van begroeiing veroorzaakt.
Een specifiek hier veel voorkomend plantje was en is de steenbreek. Doordat die gekenmerkt wordt door een uivormige wortel is waarschijnlijk de naam Siepelveen ontstaan. Een ui noemt men in het Drents namelijk een “siepel”. Het Siepelveen levert vooral in de herfst vaak schilderachtige plaatjes op. 

Siepelveen

Lees meer: Tocht rond het Siepelveen

Tour de sentiments door Assen

Vroeger, d.w.z. in onze tijd, laten we zeggen de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, kon je op zondag in het centrum van Assen een kanon afschieten zonder iemand te raken.

Voor ons als jeugdigen was Assen zo wat het summum van saaiheid. “Assen was niks, het is niks en het zal nooit wat worden” was het algemene sentiment onder ons. Of zoals een vriend het een aantal jaren geleden nog cruer uitdrukte: “In Assen kon je peerdelullen wassen”. Niet meer en niet minder. Maar je kunt Assen ook met heel andere ogen bekijken. En dat gebeurde vandaag.

 

Lees meer: Tour de sentiments door Assen