PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

De invoering van de Euro is volgens de Amerikaanse nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz een grote  fout geweest.
In een uitgebreid interview in de Volkskrant van zaterdag 1 oktober 2016 licht hij dat toe.Als je zijn betoog leest vraag je je af waarom de euro eigenlijk is ingevoerd. Op de site van de EU staan daar voor een aantal argumenten. Die zijn als volgt samen te vatten.

Lees meer: Voor of tegen de euro?

Er zijn zwaarwegende argumenten om een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een wederinvoering van de dienstplicht, aangepast aan de eisen van het begin van de 21e eeuw.

Hieronder volgt dan ook , na een korte historische schets, een opsomming en onderbouwing van de argumenten, die voor de invoering van een dienstplicht pleiten,  alsmede van enkele mogelijke tegenwerpingen.  

Lees meer: Waarom de dienstplicht herinvoering verdient.

column Jan Lambers

Op 6 april kunnen we stemmen over het op 7 april 2015 door de Tweede Kamer en op 7 juli door de Eerste Kamer al aangenomen Associatieverdrag met Oekraïne.

Wat eerst op een studentegrap leek van lieden die graag de gevestigde orde te kakken zetten dreigt uit te lopen  op een beschamende vertoning voor ons land binnen de EU, waarvan Nederland momenteel voorzitter is en waarmee de eigen democratie flink afbreuk  wordt gedaan. Zodat  de PVV gelijk krijgt dat we een nepparlement hebben.

Lees meer: Stemmen op 6 april ?

De Nederlandse ambassade in Kiev is naar aanleiding van de uitslag van  het referendum over het associatrieverdrag met de Oekraïne niet bestormd en er zijn nog geen tekenen van een algemene boycot van Nederlandse producten in de Oekraïne door boze burgers die ze ook daar hebben en die zich verraden voelen door Nederland. De schade lijkt vooralsnog dus mee te vallen. Waarschijnlijk is de schade in Nederland zelf een stuk groter. Want met dit referendum is de eerste bijlslag aan de wortels van onze representatieve democratie toegebracht.

Lees meer: Meer referenda en minder parlement?

column Jan Lambers

Klimaatakkoord Parijs top! Maar nu de uitvoering

Het is prachtig dat in Parijs 195 landen het eens zijn geworden over de noodzaak om door een beperking van de CO2 uitstoot de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius te beperken.
Alle landen zullen  daaraan hun steentje moeten bijdragen. Dat zal niet gemakkelijk worden.

In de eerste plaats al niet omdat door de enorme daling van de olieprijs dit jaar de verleiding onder de consumenten juist zal toenemen om meer energie te gaan gebruiken. Zo zal het autogebruik door de lage benzineprijs zeker gestimuleerd worden.  En omdat de aardgasprijs nog steeds indirect aan die van olie gekoppeld is en dus ook nog zal gaan dalen zal de stimulans om de portemonnee te trekken voor het beter isoleren van de woning er ook niet groter op worden. Bij dalende energieprijzen duurt het immers langer voor je het geld van dubbele beglazing enz. er weer uit hebt.
Het is ook niet te verwachten dat aan de prijsdaling snel een eind zal komen. Want de landen die over veel fossiele energiereserves beschikken zullen proberen die nog snel te slijten voor ze er mee blijven zitten. De OPEC is feitelijk uiteen gevallen.

Hier ligt dus een schone taak voor de overheid. Want alleen die kan door middel van belasting-en subsidiepolitiek proberen de markt te sturen.


Slimmer gebruik van het energielabel
Een van de instrumenten daartoe is een slimmer  gebruik van het bestaande energielabel.

Dit is bedoeld om woningen energiezuiniger te maken. Huiseigenaren zouden er meer actie door ondernemen om energie te besparen. Er is echter geen financiële prikkel ingevoerd om dat ook daadwerkelijk te doen.

Nu Nederland zich verplicht heeft aan het in Parijs gesloten klimaatakkoord  ontkomt de overheid er mijns inziens niet aan om die financiële prikkel alsnog in te voeren.

Zo zou je de eigenaren van het beste label moeten belonen ten opzichte van degenen die niets doen. Dat is ook redelijk omdat huiseigenaren die in categorie A zitten daarvoor vaak veel hebben moeten investeren in minder rendabele maatregelen. Kortom we moeten  de energiebelasting gaan differentiëren naar de uitkomst van het energielabel. Vergelijkbaar dus met de beperking in fiscale bijtelling voor energiezuinige auto’s.

Een huiseigenaar met energielabelpredicaat A betaalt daarbij geen energiebelasting, terwijl de eigenaren met het laagste predicaat meer gaan betalen, zodanig dat de totale opbrengst voor de overheid gelijk blijft.
Nog beter zou zijn dat de overheid de energiebelasting gaat gebruiken  om de energieprijzen met die belasting te gaan egaliseren. In tijden van lage energieprijzen zoals nu wat meer  belasting en als de energieprijzen over een paar jaar weer de pan zouden uitrijzen wat minder.

Voor de bewoners van huurwoningen, die zelf geen invloed op de energiewaarde van hun huis kunnen uitoefenen zou de toegestane huurverhoging mede afhankelijk  moeten worden van het toegekende energielabel.