PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Volgens het kabinet en een groot deel van de milieubeweging zouden we helemaal van  het gas af moeten. Dat zou betekenen dat we moeten overstappen op elektrisch koken. Dat blijkt echter noch voor het halen van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord, noch voor onze portemonnie een goede zaak te zijn. Mensen worden op kosten gejaagd terwijl het de  COemissies juist zal vergroten, zo lang we niet veel meer duurzame stroom weten op te wekken dan nu. Wil je het klimaat helpen, dan kun je beter nog een aantal jaren wachten met een overstap op elektrisch koken.  

Los daarvan is het goed te weten dat elektrisch koken gemiddeld ongeveer € 200 per jaar duurder is dan op gas.  Dat zit hem vooral in de investeringen en het meestal hogere vastrecht waar je bij een overstap voor komt te staan.

Lees meer: Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs

De invoering van de Euro is volgens de Amerikaanse nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz een grote  fout geweest.
In een uitgebreid interview in de Volkskrant van zaterdag 1 oktober 2016 licht hij dat toe.Als je zijn betoog leest vraag je je af waarom de euro eigenlijk is ingevoerd. Op de site van de EU staan daar voor een aantal argumenten. Die zijn als volgt samen te vatten.

Lees meer: Voor of tegen de euro?

De Nederlandse ambassade in Kiev is naar aanleiding van de uitslag van  het referendum over het associatrieverdrag met de Oekraïne niet bestormd en er zijn nog geen tekenen van een algemene boycot van Nederlandse producten in de Oekraïne door boze burgers die ze ook daar hebben en die zich verraden voelen door Nederland. De schade lijkt vooralsnog dus mee te vallen. Waarschijnlijk is de schade in Nederland zelf een stuk groter. Want met dit referendum is de eerste bijlslag aan de wortels van onze representatieve democratie toegebracht.

Lees meer: Meer referenda en minder parlement?

Er zijn zwaarwegende argumenten om een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een wederinvoering van de dienstplicht, aangepast aan de eisen van het begin van de 21e eeuw.

Hieronder volgt dan ook , na een korte historische schets, een opsomming en onderbouwing van de argumenten, die voor de invoering van een dienstplicht pleiten,  alsmede van enkele mogelijke tegenwerpingen.  

Lees meer: Waarom de dienstplicht herinvoering verdient.

column Jan Lambers

Op 6 april kunnen we stemmen over het op 7 april 2015 door de Tweede Kamer en op 7 juli door de Eerste Kamer al aangenomen Associatieverdrag met Oekraïne.

Wat eerst op een studentegrap leek van lieden die graag de gevestigde orde te kakken zetten dreigt uit te lopen  op een beschamende vertoning voor ons land binnen de EU, waarvan Nederland momenteel voorzitter is en waarmee de eigen democratie flink afbreuk  wordt gedaan. Zodat  de PVV gelijk krijgt dat we een nepparlement hebben.

Lees meer: Stemmen op 6 april ?

Subcategorieën

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs