Samenvatting
Bijgaand document bevat een hier en daar door mij van commentaar voorzien uittreksel van het beroemde boek van Robert Heilbroner "De filosofen van het dagelijks brood.", het op een na  meest verkochte economieboek ter wereld. Omdat veel van de door Heilbroner zo toegankelijk beschreven "filosofen van het dagelijks brood" zich ook over de toekomst hebben uitgelaten, heb ik de titel van mijn uittreksel verruimd tot "De filosofen en profeten van het dagelijks brood".
De voornaamste beweegreden om dit bijna 50 jaar oude uittreksel weer op te poetsen en aan te vullen met de theoriën van de bekendse economen van de afgelopen dennia , waar Heilbroner niet meer over heeft geschreven, was dat  met het hardnekkige voortduren van de bestaande economische crisis de vraag rijst of de economische wetenschap eigenlijk wel in staat is om ons een uitweg te bieden uit deze grootste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. 
 
In dat licht is het zowel interessant als leerzaam om de visie van grote economen van het verleden op de problemen van hun tijd te vernemen en na te gaan in hoeverre hun analyses en visies nog bruikbaar zijn voor de manier waarop wij in 2013 de problemen van onze tijd het beste kunnen benaderen en oplossen.