Hieronder wordt het eerste college weergegeven van de cursus die ik in 2005 en in 2007 voor de Seniorenacademie in Groningen heb gegeven over de betekenis die de ontdekking en toepassing van energiebronnen voor het verloop van de geschiedenis van de mens hebben gehad.

Dit college is primair gewijd aan de ontwikkelingen in de prehistorie en antieke oudheid.

college 1