Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van de sinds de prehistorie regionaal sterk divergerende economische ontwikkeling van de menselijke samenleving.

In dit essay worden de theorieën van achtereenvolgens Jared Diamond, David Landes en het Engels/Finse wetenschappelijke koppel Richard Lynn en Tatu Vanhanen bezien en onderling  vergeleken in relatie tot de hypothese dat de energiefactor een cruciale voorwaarde is (geweest) voor de take-off en voortzetting van de welvaart in die delen van de wereld die aan deze voorwaarde voldeden.  

Essay betekenis energiefactor welvaart