Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 28 januari 2013 in Loppersum naar aanleiding van de aardbevingen als gevolg van  de aardgaswinning in de provincie Groningen heeft minister Kamp zijn tong blauw gepraat om de verzamelde Groningers te kalmeren, voor zover dat nodig was.

Een van de dingen die hij toen zei was dat het aardgas Groningen veel werkgelegenheid heeft gebracht.

In onderstaande bijdrage wordt dat gelogenstaft. Het aardgas heeft Groningen helemaal niet meer werkgelegeheid opgeleverd. Integendeel, het heeft deze provincie werkgelegenheid gekost.

Wat bracht het aardgas Groningen aan werkgelegenheid?

Zie ook de vergelijking met turf in Turf en aardgas