In deze verhandeling over de geschiedenis van de politiek met betrekking tot de energievoorziening gaat in  op de volgende aspecten daarvan. In de vroegste periode bemoeide de energiepolitiek zich met de inzet van slaven, als zijnde de eerste energiedragers van de mens. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de politiek bij de bealstingheffing op energiedragers. Het derde aspect is de energievoorziening als object van  staatszorg. Daarna gaan we in op de betekenis van energiedragers als oorzaak van het imperialisme. Het vijfde aspect is de betekenis van in het bijzonder olie voor de tweede wereldoorlog en de periode daarna. Ten slotte wordt ingegaan op de noodzaak van een de natioanale staten overstijgende energiepolitiek, in verband met de globaliserende effecten van winning en gebruik van energiedragers. 

Geschiedenis van Politiek en Energie

 

© drs. Jan Lambers, econoom, 2013