Deze verhandeling gaat over de cruciale betekenis, die in het bijzonder olie voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog heeft gehad en die zelfs een rol heeft gespeeld bij het uitbreken daarvan. Die aanleiding speelde zowel voor Duitsland als Japan, de voornaamste agressors in deze oorlog.

In het tweede gedeelte gaan we in op de rol die olie, als belangrijkste energiedrager, in de wereldpolitiek van na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij richten we ons met name op de ontwikkelingen in het Midden Oosten en de oorlogen die hier direct of indirect om olie zijn gevoerd.

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna