Het Zwart-Witboek Gaswinning Groningen bevat een overzicht van de betekenis die de aardgaswinning voor het Noorden van het land en in het bijzonder voor de provincie Groningen tot nu toe gehad heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de maatregelen die wenselijk zijn om de onbalans die tussen de lusten en de lasten van de aardgaswinning voor aan de ene kant de provincie Groningen en aan de andere kant het Rijk te herstellen.

Het is opgemaakt als een beleidsstuk voor de Partij voor het Noorden.

 Zwartwitboek Gaswinning Groningen

 

hieraan aanverwante artikelen zijn:

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

Turf en aardgas