Inleiding

Het kabinet Rutte II wil bestaande provincies samenvoegen tot een soort superprovincies. In het Noorden van het land gaat er echter al veel langer een discussie over een eventuele samenvoeging van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen tot een landsdeel, dat net als in een federale staat over meer zaken zou moeten kunnen beslissen dan in de momenteel sterk centraal geleide eenheidsstaat, die Nederland is.

Er bestaat echter geen eenstemmigheid onder de bevolking van de afzonderlijke provincies over de wenselijkheid van dit streven, waar met name de Partij voor het Noorden zich hard voor maakt. De vraag is daarbij of er wel zoiets bestaat als een noordelijke identiteit en cultuur, die een zodanig samengaan zou vergemakkelijken. Daarover gaat bijgaande verhandeling.

 

verhandeling over noordelijke cultuur en identiteit