Méér Europa, even veel of iets minder?

Op 22 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Misschien wel de belangrijkste in het bestaan van Europa. Want de tegenstanders van Europa zetten alles op alles om de kiezers tegen het Europese project in te nemen.

Het gaat dan ook vooral om de vraag of we verder met Europa willen of dat we er verstandig aan doen pas op de plaats te maken of zelfs een stapje terug te doen.

Hieronder de belangrijkste economische argumenten die pleiten voor meer Europese integratie in plaats van het terughalen van bevoegdheden uit Brussel. Maar er is ook een belangrijk terrein waarop m.i. een stapje terug op zijn plaats is en dat is de arbeidsmarkt.

Omdat de politieke partijen weinig concreet zijn in hun visies op Europa en er bovendien nogal wat licht zit tussen wat Tweede Kamerleden van die partijen uitdragen en dat wat hun geestverwanten, die kandidaat staan voor het Europese Parlement, naar voren brengen, heb ik mijn stellingnamen maar eens aan een aantal van de Nederlandse EU-fracties voorgelegd. Hopelijk komt daar iets meer dan een algemeen verhaal op als reactie, zodat ik donderdag een verantwoorde stem kan uitbrengen.

Voor meer zie  Argumenten voor méér Europa 

Omdat Eurosceptici nogal graag de niet EU-landen Zwitserland en Noorwegen, als voorbeeld aanvoeren waarom Nederland niet verder zou moeten met de EU, krijgt de vergelijking van ons land met die twee landen in onderstaand artikel speciale aandacht.

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

Een andere bijdrage met daarin een pleidooi voor een Euro van de regio's  is te vinden in het zogeheten Plan Heineken van 1992.  Zie  De actualiteit van het plan Heineken