In onderstaand essay wordt na een vergelijking van de geschiedenis van de Islam met die van het Christendom op het gebied van tolerantie jegens anders-gelovigen ingezoomd op de huidige sterk door emoties beheerste discussie over de migratie van vooral veel moslims naar Europa. Dit omvat onder meer een evaluatie van diverse onderzoeken onder moslims en van de mening van deskundigen. Hierna volgt een evaluatie van de economische aspecten. Afgesloten wordt met een serie aanbevelingen, die in het bijzonder ingaan op de verdeling van vluchtelingen over niet alleen Europa maar ook binnen Nederland.

Paal en perk aan migratie ?