column Jan Lambers

Op 6 april kunnen we stemmen over het op 7 april 2015 door de Tweede Kamer en op 7 juli door de Eerste Kamer al aangenomen Associatieverdrag met Oekraïne.

Wat eerst op een studentegrap leek van lieden die graag de gevestigde orde te kakken zetten dreigt uit te lopen  op een beschamende vertoning voor ons land binnen de EU, waarvan Nederland momenteel voorzitter is en waarmee de eigen democratie flink afbreuk  wordt gedaan. Zodat  de PVV gelijk krijgt dat we een nepparlement hebben.

Als de opkomst bij het referendum de 30% haalt en kabinet en Tweede Kamer de uitslag overnemen, dan zet de Tweede Kamer dus zichzelf buiten spel. De mening van de Tweede kamer, die altijd nog 75 % van de bevolking vertegenwoordigt - dat was het laatste opkomstpercentage-  wordt zo ondergeschikt gemaakt aan de mening van de meerderheid van slechts 30% of iets meer.  Wat voor zin heeft het dan nog om in 2017 voor de Tweede Kamer naar de stembus te gaan?  Want met zo’n achteraf referendum kan alles door een kleine groep schreeuwers weer weggestemd worden.

Daarom ben ik tegen het houden van dit soort referendums. Een referendum vooraf is prima, maar dan wel over een onderwerp over een onderwerp waar iedereen een mening over kan hebben. Bijvoorbeeld of we in ons land moeten blijven inzetten op windparken.  Of over de vraag of het Noorden 1% van de gasbaten zou moeten krijgen. Maar niet over zo’n vuistdik associatieverdrag dat niemand gelezen heeft, ook de tegenstemmers niet.

Geen wonder dat de tegenstemmers allerlei onzinargumenten verkondigen. Zo beweren  ze dat  het associatieverdrag de opmaat is naar een lidmaatschap van de Oekraïne is. Onzin, de EU heeft associatieverdragen met alle landen rondom de Middellandse zee en zelfs met Chili. Die zullen geen van allen EU- lid worden. Alleen al daarom is het idioot om een referendum over een associatieverdrag te organiseren. Sinds 1964 hebben we bijvoorbeeld al een associatieverdrag met Turkije.

Wat de tegenstemmers echter het meest is kwalijk te nemen is dat zij met hun tegenstem ook nog eens de democratische meerderheid van de Oekraïense bevolking een mes in de rug steken.
Immers, die is in opstand gekomen, met vele doden tot gevolg,  omdat de toenmalige machthebber dat zelfde verdrag, onder druk van Poetin, niet wilde tekenen.  De president van toen, Janoekovitsj, vluchtte daarop naar zijn beschermer Poetin.
Een tegenstem van Nederland zal Rusland dan ook als een vrijbrief opvatten om verder te gaan wroeten aan zijn westgrenzen.

SP voorman Roemer wekte in het debat in Buitenhof van 20 maart met opponent Asscher dan ook duidelijk associaties met de Britse premier Chamberlin die in 1938 de vrede in Europa dacht te bewaren door toe te geven aan Hitler.

Ook in ander opzicht sloeg Roemer in dit debat, waar vice-premier Asscher hem verre de baas was, duidelijk de plank mis. Volgens Roemer zou alleen het internationale bedrijfsleven profiteren van het associatieverdrag, wat een belangrijke grond vormt voor zijn eurosceptische houding.  In werkelijkheid kan echter alleen een sterk en samen optrekkend Europa voorkomen dat de grote internationale concerns Europese landen onderling tegen elkaar uitspelen, waardoor zij nauwelijks belasting betalen. Onbegrijpelijk dat juist een SP die consequenties niet trekt.

Hoe nu straks te stemmen
Omdat intussen zo wat het hele anti-establishment in Nederland tegen dit verdrag zegt te zijn dreigen de neestemmers te gaan winnen. Als dit beeld in de opiniepeilingen niet binnenkort drastisch verandert, is dat voor voorstanders reden om niet te gaan stemmen en daarmee te zorgen dat de minimale opkomst van 30% niet gehaald wordt. Alleen dat kan dan nog voorkomen dat Nederland in Europa een pleefiguur slaat en voortaan minder serieus zal worden  genomen.

Columnist Bert Wagendorp stelde in de Volkskrant dat hij het toiletpapier met stellingen van de tegenpartij, waarvoor ze godbetere subsidie hebben gekregen, helemaal niet nodig heeft, omdat de stemoproep bij hem in de bus viel.
Dat ben ik geheel met hem eens. Dat ze hun eigen stellingen door de plee trekken zegt eigenlijk al genoeg over de waarde daarvan.


einde