PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Méér Europa, even veel of iets minder?

Op 22 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Misschien wel de belangrijkste in het bestaan van Europa. Want de tegenstanders van Europa zetten alles op alles om de kiezers tegen het Europese project in te nemen.

Het gaat dan ook vooral om de vraag of we verder met Europa willen of dat we er verstandig aan doen pas op de plaats te maken of zelfs een stapje terug te doen.

Hieronder de belangrijkste economische argumenten die pleiten voor meer Europese integratie in plaats van het terughalen van bevoegdheden uit Brussel. Maar er is ook een belangrijk terrein waarop m.i. een stapje terug op zijn plaats is en dat is de arbeidsmarkt.

Omdat de politieke partijen weinig concreet zijn in hun visies op Europa en er bovendien nogal wat licht zit tussen wat Tweede Kamerleden van die partijen uitdragen en dat wat hun geestverwanten, die kandidaat staan voor het Europese Parlement, naar voren brengen, heb ik mijn stellingnamen maar eens aan een aantal van de Nederlandse EU-fracties voorgelegd. Hopelijk komt daar iets meer dan een algemeen verhaal op als reactie, zodat ik donderdag een verantwoorde stem kan uitbrengen.

Voor meer zie  Argumenten voor méér Europa 

Omdat Eurosceptici nogal graag de niet EU-landen Zwitserland en Noorwegen, als voorbeeld aanvoeren waarom Nederland niet verder zou moeten met de EU, krijgt de vergelijking van ons land met die twee landen in onderstaand artikel speciale aandacht.

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

Een andere bijdrage met daarin een pleidooi voor een Euro van de regio's  is te vinden in het zogeheten Plan Heineken van 1992.  Zie  De actualiteit van het plan Heineken

Inleiding

Het kabinet Rutte II wil bestaande provincies samenvoegen tot een soort superprovincies. In het Noorden van het land gaat er echter al veel langer een discussie over een eventuele samenvoeging van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen tot een landsdeel, dat net als in een federale staat over meer zaken zou moeten kunnen beslissen dan in de momenteel sterk centraal geleide eenheidsstaat, die Nederland is.

Er bestaat echter geen eenstemmigheid onder de bevolking van de afzonderlijke provincies over de wenselijkheid van dit streven, waar met name de Partij voor het Noorden zich hard voor maakt. De vraag is daarbij of er wel zoiets bestaat als een noordelijke identiteit en cultuur, die een zodanig samengaan zou vergemakkelijken. Daarover gaat bijgaande verhandeling.

 

verhandeling over noordelijke cultuur en identiteit

Deze verhandeling gaat over de cruciale betekenis, die in het bijzonder olie voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog heeft gehad en die zelfs een rol heeft gespeeld bij het uitbreken daarvan. Die aanleiding speelde zowel voor Duitsland als Japan, de voornaamste agressors in deze oorlog.

In het tweede gedeelte gaan we in op de rol die olie, als belangrijkste energiedrager, in de wereldpolitiek van na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij richten we ons met name op de ontwikkelingen in het Midden Oosten en de oorlogen die hier direct of indirect om olie zijn gevoerd.

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

Het Zwart-Witboek Gaswinning Groningen bevat een overzicht van de betekenis die de aardgaswinning voor het Noorden van het land en in het bijzonder voor de provincie Groningen tot nu toe gehad heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de maatregelen die wenselijk zijn om de onbalans die tussen de lusten en de lasten van de aardgaswinning voor aan de ene kant de provincie Groningen en aan de andere kant het Rijk te herstellen.

Het is opgemaakt als een beleidsstuk voor de Partij voor het Noorden.

 Zwartwitboek Gaswinning Groningen

 

hieraan aanverwante artikelen zijn:

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

Turf en aardgas

In deze verhandeling over de geschiedenis van de politiek met betrekking tot de energievoorziening gaat in  op de volgende aspecten daarvan. In de vroegste periode bemoeide de energiepolitiek zich met de inzet van slaven, als zijnde de eerste energiedragers van de mens. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de politiek bij de bealstingheffing op energiedragers. Het derde aspect is de energievoorziening als object van  staatszorg. Daarna gaan we in op de betekenis van energiedragers als oorzaak van het imperialisme. Het vijfde aspect is de betekenis van in het bijzonder olie voor de tweede wereldoorlog en de periode daarna. Ten slotte wordt ingegaan op de noodzaak van een de natioanale staten overstijgende energiepolitiek, in verband met de globaliserende effecten van winning en gebruik van energiedragers. 

Lees meer: De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

Subcategorieën

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs