PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van de sinds de prehistorie regionaal sterk divergerende economische ontwikkeling van de menselijke samenleving.

In dit essay worden de theorieën van achtereenvolgens Jared Diamond, David Landes en het Engels/Finse wetenschappelijke koppel Richard Lynn en Tatu Vanhanen bezien en onderling  vergeleken in relatie tot de hypothese dat de energiefactor een cruciale voorwaarde is (geweest) voor de take-off en voortzetting van de welvaart in die delen van de wereld die aan deze voorwaarde voldeden.  

Essay betekenis energiefactor welvaart

 

Hieronder wordt het eerste college weergegeven van de cursus die ik in 2005 en in 2007 voor de Seniorenacademie in Groningen heb gegeven over de betekenis die de ontdekking en toepassing van energiebronnen voor het verloop van de geschiedenis van de mens hebben gehad.

Dit college is primair gewijd aan de ontwikkelingen in de prehistorie en antieke oudheid.

college 1

Ned.vlag

 

 

 

Zwitserse vlagNoorse vlag

 

 

Europa-sceptici gebruiken in hun argumentatie nogal eens de bewering dat andere kleine landen in Europa het beter zouden doen dan Nederland, omdat zij niet in de Euro zitten. Deze bewering raakt kant nog wal.

Hieronder leg ik uit waarom dat zo is. Zo gaat het niet aan om als maatstaf het verdiend inkomen per hoofd te nemen. Men zal ook naar het prijspeil en de hoogte en groei van de arbeidsproductiviteit moeten kijken.

Bovendien gaat het er om wat precies de bronnen van het hoge inkomen per hoofd zijn en of hoogte en groei hiervan met de invoering van de Euro samenhangen.  Zwitserland en Noorwegen, de landen die het graagst genoemd worden, zijn rijk geworden vanwege oorzaken die niets met de invoering van de Euro te maken hebben. Als Zwitserland niet van zijn status als heler van internationaal vluchtkapitaal en Noorwegen van  zijn olie-en aardgasbonanza had kunnen profiteren, dan zou de vergelijking met ons land heel anders uitpakken.

Kortom,  Noorwegen en Zwitserland zijn slechte voorbeelden als men wil aantonen dat Nederland maar beter zoveel mogelijk afstand tot Europa en de Euro kan bewaren. 

De tegenstanders van Europa moeten met betere argumenten komen om hun Euro-scepticisme met overtuiging te kunnen onderbouwen. Door deze landen te noemen wekken ze de indruk dat ze andere redenen hebben om tegen Europa te zijn dan ze suggereren.

 

Lees meer: Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

College 3: Uitvindingen en energie en hun gevolgen

1 Inleiding
Aan de ontwikkeling van onze economie en welvaart liggen diverse factoren ten grondslag. We kunnen er eventueel zelfs de religie bij halen. Het is moeilijk om vast te stellen wat nu de primaire oorzaak is geweest die de mensheid economisch gezien op een steeds hoger plan gebracht heeft.  Zou het zijn dat de mens altijd maar weer geprobeerd heeft om het werk met zo min mogelijk moeite uitgevoerd te krijgen omdat hij inherent lui is? Met ander woorden, is luiheid niet de drijfveer voor alle economische vooruitgang geweest? En als de negers, indianen en aboriginals niet de welvaart hebben bereikt die de Euraziathische mens heeft bereikt, was dat misschien wel omdat zij niet zo lui als die Euraziatische mens zijn?  De negers blijven met een grote levensvreugde het domme werk doen waar de wester- en oosterlingen te lui voor waren. Maar in ieder geval geldt voor de blanke mens die zich in de gematigde klimaatstreken ophield dat hij daar zonder hulpmiddelen niet zou kunnen overleven en dus wel uitvindingen móest doen.

Lees meer: Uitvindingen en energie


Een wereld van verschil


Verantwoording
Ruim vijftig jaar geleden werd in Groningen aardgas aangetroffen.
De gedachte was toen dat we daar in het Noorden flink profijt van zouden trekken. In die verwachting zijn we in het Noorden echter bedrogen uitgekomen.

In deze brochure wordt op de oorzaken hiervan ingegaan. Hierbij zullen we een vergelijking maken met de betekenis van die andere belangrijke energiedrager in het verleden van Groningen en Drenthe: turf.
Hoe komt het toch dat turf ons landsdeel wel veel profijt heeft gebracht en het aardgas niet?

Uit onze analyse blijkt dat dit voor een belangrijk deel politieke oorzaken heeft.
Er is dan ook politieke actie nodig om er voor te zorgen dat het noordelijke landsdeel in de nog resterende periode van de aardgaswinning in onze noordelijke bodem meer zal kunnen profiteren van dit aardgas dan tot nu toe het geval geweest is.

Lees meer: Turf en aardgas

Subcategorieën

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs