PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 
Samenvatting
Bijgaand document bevat een hier en daar door mij van commentaar voorzien uittreksel van het beroemde boek van Robert Heilbroner "De filosofen van het dagelijks brood.", het op een na  meest verkochte economieboek ter wereld. Omdat veel van de door Heilbroner zo toegankelijk beschreven "filosofen van het dagelijks brood" zich ook over de toekomst hebben uitgelaten, heb ik de titel van mijn uittreksel verruimd tot "De filosofen en profeten van het dagelijks brood".
De voornaamste beweegreden om dit bijna 50 jaar oude uittreksel weer op te poetsen en aan te vullen met de theoriën van de bekendse economen van de afgelopen dennia , waar Heilbroner niet meer over heeft geschreven, was dat  met het hardnekkige voortduren van de bestaande economische crisis de vraag rijst of de economische wetenschap eigenlijk wel in staat is om ons een uitweg te bieden uit deze grootste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. 
 
In dat licht is het zowel interessant als leerzaam om de visie van grote economen van het verleden op de problemen van hun tijd te vernemen en na te gaan in hoeverre hun analyses en visies nog bruikbaar zijn voor de manier waarop wij in 2013 de problemen van onze tijd het beste kunnen benaderen en oplossen.

De kans neemt toe dat de Europese eenheid aan de schuldencrisis ten onder zal gaan. In ieder geval lijkt het Europa van de regio’s ver weg. De schuldencrisis lijkt eerder nationale sentimenten aan te wakkeren, waarvan we gehoopt hadden dat ze al gedoofd waren.

“Je moet mekaar niet in de buutse komen” zei mijn Drentse schoonmoeder vroeger al en daarmee bedoelde ze dat lenen binnen de familie en vriendenkring vaak tot veel narigheid leidde. Dat geldt dus duidelijk ook voor de Europese familie.
Solidariteit is een mooi ding, maar de meeste mensen willen toch wat terug hebben als ze echt diep in de buidel moeten tasten.
Het is in Europa als met de krekel en de mier. Tegenover de hardwerkende Nederlanders, Duitsers en Finnen in het noorden doen ze het in het zuiden van Europa wat meer piano aan. En verder hebben ze het daar een stuk minder efficiënt georganiseerd.

Lees meer: Europa, de regio's en de schulden

Een pijnlijke keuze

De politiek econoom, Dani Rodrik, stelt in een interview in de Volkskrant van 3 december dat globalisering, democratie en de nationale staat niet kunnen samengaan.

Nu zijn wij als Partij voor het Noorden geen voorstanders van de nationale staat die Nederland heet, omdat die veel te centraal regelt en geen ruimte biedt aan regionale democratie.  

De verdienste van genoemde Rodrik is dat deze aantoont dat van globalisering, democratie en de nationale staat er slechts twee tegelijkertijd kunnen bestaan en dat we dus moeten kiezen. 

Belangrijk hierbij is dat alle economen het er over eens zijn dat vrijhandel, de economische uiting van globalisering, het beste middel is om de welvaart van alle mensen in de wereld te bevorderen. Als landen hun grenzen dicht gooien worden producten en diensten niet meer voortgebracht daar waar dat met de minste kosten kan. Dat leidt tot verspilling en verspilling staat haaks op welvaart. 

Lees meer: Globalisering, democratie en de nationale staat

Het geheim van de Gouden Eeuw der Republiek van de Verenigde Nederlanden
Mythen en werkelijkheid rond de turfwinning
 
Vandaag zal ik het hebben over wat ik het geheim van de Gouden Eeuw heb genoemd. 
Er is vaak gegist over wat de oorzaak van die unieke welvaart in dat kleine Holland van de 17e eeuw is geweest. Waaruit bestaat het geheim van onze Gouden Eeuw? Die periode van enorme bloei en macht van een kleine republiek die nog bezig was zich te ontworstelen aan de greep van de toen machtigste mogendheid van Europa.  Een republiekje dat met een bevolkingsomvang van naar schatting slechts 1,5 miljoen zielen slechts een fractie telde van de omvang van de grote mogendheden van toen. Maar een landje dat in alles, behalve zijn oppervlak, groot was en op alle terreinen van menselijke activiteit een zeer belangrijke partij meeblies. Kunst, handel en wetenschap, de  ”Republiek der Verenigde Nederlanden” was in de 17 e eeuw daarin nummer een. Wat was de oorzaak of wat waren de oorzaken?
Lees meer: Het geheim van de Gouden Eeuw

De actualiteit van Alexis de Tocqueville

Wat gebeurt er als het met de Euro verkeerd afloopt, Europa in een diepe economische recessie gedrukt wordt en er in ons land net zo draconisch bezuinigd zou moeten worden als in Griekenland?  Zou ons democratische bestel dat trekken? In Griekenland en Italië hebben we al zien gebeuren dat daar, zonder dat er verkiezingen aan te pas zijn gekomen, een bewind van a-politieke technocraten is aangetreden. In België is na anderhalf jaar politiek touwtrekken tussen politieke partijen die elkaar niet lustten, halsoverkop een regering gevormd toen de financiële markten ook van België genoeg bleken te hebben gekregen. In Engeland zijn intussen tegen de ook daar nodige bezuinigingen de grootste stakingen sinds  decennia uitgebroken en in Frankrijk heeft een minister al zijn vrees voor oproer in de Franse steden uitgesproken, als de Euro het zou afleggen. 

Lees meer: Over vrijheid en democratie

Subcategorieën

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs