PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

column Jan Lambers

Klimaatakkoord Parijs top! Maar nu de uitvoering

Het is prachtig dat in Parijs 195 landen het eens zijn geworden over de noodzaak om door een beperking van de CO2 uitstoot de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius te beperken.
Alle landen zullen  daaraan hun steentje moeten bijdragen. Dat zal niet gemakkelijk worden.

In de eerste plaats al niet omdat door de enorme daling van de olieprijs dit jaar de verleiding onder de consumenten juist zal toenemen om meer energie te gaan gebruiken. Zo zal het autogebruik door de lage benzineprijs zeker gestimuleerd worden.  En omdat de aardgasprijs nog steeds indirect aan die van olie gekoppeld is en dus ook nog zal gaan dalen zal de stimulans om de portemonnee te trekken voor het beter isoleren van de woning er ook niet groter op worden. Bij dalende energieprijzen duurt het immers langer voor je het geld van dubbele beglazing enz. er weer uit hebt.
Het is ook niet te verwachten dat aan de prijsdaling snel een eind zal komen. Want de landen die over veel fossiele energiereserves beschikken zullen proberen die nog snel te slijten voor ze er mee blijven zitten. De OPEC is feitelijk uiteen gevallen.

Hier ligt dus een schone taak voor de overheid. Want alleen die kan door middel van belasting-en subsidiepolitiek proberen de markt te sturen.


Slimmer gebruik van het energielabel
Een van de instrumenten daartoe is een slimmer  gebruik van het bestaande energielabel.

Dit is bedoeld om woningen energiezuiniger te maken. Huiseigenaren zouden er meer actie door ondernemen om energie te besparen. Er is echter geen financiële prikkel ingevoerd om dat ook daadwerkelijk te doen.

Nu Nederland zich verplicht heeft aan het in Parijs gesloten klimaatakkoord  ontkomt de overheid er mijns inziens niet aan om die financiële prikkel alsnog in te voeren.

Zo zou je de eigenaren van het beste label moeten belonen ten opzichte van degenen die niets doen. Dat is ook redelijk omdat huiseigenaren die in categorie A zitten daarvoor vaak veel hebben moeten investeren in minder rendabele maatregelen. Kortom we moeten  de energiebelasting gaan differentiëren naar de uitkomst van het energielabel. Vergelijkbaar dus met de beperking in fiscale bijtelling voor energiezuinige auto’s.

Een huiseigenaar met energielabelpredicaat A betaalt daarbij geen energiebelasting, terwijl de eigenaren met het laagste predicaat meer gaan betalen, zodanig dat de totale opbrengst voor de overheid gelijk blijft.
Nog beter zou zijn dat de overheid de energiebelasting gaat gebruiken  om de energieprijzen met die belasting te gaan egaliseren. In tijden van lage energieprijzen zoals nu wat meer  belasting en als de energieprijzen over een paar jaar weer de pan zouden uitrijzen wat minder.

Voor de bewoners van huurwoningen, die zelf geen invloed op de energiewaarde van hun huis kunnen uitoefenen zou de toegestane huurverhoging mede afhankelijk  moeten worden van het toegekende energielabel.

In onderstaand essay wordt na een vergelijking van de geschiedenis van de Islam met die van het Christendom op het gebied van tolerantie jegens anders-gelovigen ingezoomd op de huidige sterk door emoties beheerste discussie over de migratie van vooral veel moslims naar Europa. Dit omvat onder meer een evaluatie van diverse onderzoeken onder moslims en van de mening van deskundigen. Hierna volgt een evaluatie van de economische aspecten. Afgesloten wordt met een serie aanbevelingen, die in het bijzonder ingaan op de verdeling van vluchtelingen over niet alleen Europa maar ook binnen Nederland.

Paal en perk aan migratie ?

Deze week ging een stukje van Volkskrantcolumniste Sheila Sitalsing over het opgelaten gevoel dat CEO (de Chief Executive Officer) Paul Polman van Unilever zegt te hebben bij zijn salaris. Volgens onderzoek van de Volkskrant zou dat 273 keer zo veel bedragen als het loon van de gemiddelde Unilever-medewerker.

Dat zette mij opnieuw aan het denken over de rechtvaardigheid van inkomensverschillen. Is het rechtvaardig dat de ene mens zoveel meer verdient als de andere? En zijn inkomensverschillen überhaupt wel gerechtvaardigd en zo ja op grond waarvan dan?

Lees meer: Is een rechtvaardige inkomensverdeling haalbaar?

Boekbespreking “Het tweede machinetijdperk",

Door Erik Brynjolfsson en Andrew Mcaffe

Uitgegeven door Lannoo Spectrum

Vertaling Theo van der Ster, 2014

De auteurs zijn beide verbonden aan het Massachusets Institut of Technology , het MIT in Boston.

Dit boek gaat over hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen.

Ze hebben een goed toegankelijk boek geschreven over de kenmerken en de gevolgen van wat zij het  tweede machinetijdperk noemen.

Lees meer: Het tweede machinetijdperk

Over de opdeling van de nationale staten in Europa

In 1992 lanceerde biermagnaat Freddie Heineken zijn grensverleggende plan voor een Verenigd Europa.

Nu 22 jaar later lijkt er goed beschouwd nog meer aanleiding om dit plan serieus op te pakken dan toen. De economische recessie van de beginjaren negentig stond niet in de schaduw bij wat ons in 2008 en daarna is overkomen. De Euro heeft lange tijd aan een zijden draadje gehangen en het gevaar van een meltdown is nog steeds niet denkbeeldig, zeker nu Frankrijk opnieuw weigert zich aan de gezamenlijk overeengekomen begrotingsregels te houden.

Lees meer: De actualiteit van het plan Heineken

Subcategorieën

 

 

In deze categorie zijn alle bijdrage opgenomen die direct of indirect te maken hebben met de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een die geheel of nagenoeg vrij is van emissies van broeikasgassen.

 

Tot nu toe zijn onder deze categorie de volgende artikelen opgenomen.

De Energietransitie

Alleen internationale CO2 -heffing is effectief

Nut en noodzaak van een EU CO2-taks

Kernenergie: een duivels dilemma

Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs