PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Momenteel liggen in ons land voorstellen klaar om de gemeenten verder op te schalen naar 100.000 inwoners.
Dat zou nodig zijn om de meerdere taken die de gemeenten van het rijk op hun bordje krijgen naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
Dat kan wel de bedoeling zijn, maar gaat het ook zo uitwerken?
Ik denk dat er dan ook wat aan de democratische structuur van de gemeenten moet gaan gebeuren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 28 januari 2013 in Loppersum naar aanleiding van de aardbevingen als gevolg van  de aardgaswinning in de provincie Groningen heeft minister Kamp zijn tong blauw gepraat om de verzamelde Groningers te kalmeren, voor zover dat nodig was.

Een van de dingen die hij toen zei was dat het aardgas Groningen veel werkgelegenheid heeft gebracht.

In onderstaande bijdrage wordt dat gelogenstaft. Het aardgas heeft Groningen helemaal niet meer werkgelegeheid opgeleverd. Integendeel, het heeft deze provincie werkgelegenheid gekost.

Wat bracht het aardgas Groningen aan werkgelegenheid?

Zie ook de vergelijking met turf in Turf en aardgas

Hieronder wordt het eerste college weergegeven van de cursus die ik in 2005 en in 2007 voor de Seniorenacademie in Groningen heb gegeven over de betekenis die de ontdekking en toepassing van energiebronnen voor het verloop van de geschiedenis van de mens hebben gehad.

Dit college is primair gewijd aan de ontwikkelingen in de prehistorie en antieke oudheid.

college 1

 

Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van de sinds de prehistorie regionaal sterk divergerende economische ontwikkeling van de menselijke samenleving.

In dit essay worden de theorieën van achtereenvolgens Jared Diamond, David Landes en het Engels/Finse wetenschappelijke koppel Richard Lynn en Tatu Vanhanen bezien en onderling  vergeleken in relatie tot de hypothese dat de energiefactor een cruciale voorwaarde is (geweest) voor de take-off en voortzetting van de welvaart in die delen van de wereld die aan deze voorwaarde voldeden.  

Essay betekenis energiefactor welvaart

 

College 3: Uitvindingen en energie en hun gevolgen

1 Inleiding
Aan de ontwikkeling van onze economie en welvaart liggen diverse factoren ten grondslag. We kunnen er eventueel zelfs de religie bij halen. Het is moeilijk om vast te stellen wat nu de primaire oorzaak is geweest die de mensheid economisch gezien op een steeds hoger plan gebracht heeft.  Zou het zijn dat de mens altijd maar weer geprobeerd heeft om het werk met zo min mogelijk moeite uitgevoerd te krijgen omdat hij inherent lui is? Met ander woorden, is luiheid niet de drijfveer voor alle economische vooruitgang geweest? En als de negers, indianen en aboriginals niet de welvaart hebben bereikt die de Euraziathische mens heeft bereikt, was dat misschien wel omdat zij niet zo lui als die Euraziatische mens zijn?  De negers blijven met een grote levensvreugde het domme werk doen waar de wester- en oosterlingen te lui voor waren. Maar in ieder geval geldt voor de blanke mens die zich in de gematigde klimaatstreken ophield dat hij daar zonder hulpmiddelen niet zou kunnen overleven en dus wel uitvindingen móest doen.

Subcategorieën