PolEconweblog

Dit weblogdeel bevat twee categoriën bijdragen op  economisch, historische en politiek gebied. Een belangrijk deel van de bijdragen kan geschaard worden onder het hoofd economische geschiedenis van de energievoorziening. Dit zijn.

De energiefactor in de regionale divergentie in welvaartsontwikkeling

College 1 Cursus geschiedenis energie en samenleving

Het geheim van de Gouden Eeuw

Uitvindingen en energie

Historie Transport en Energie

Turf en aardgas

De geschiedenis van de Veenkoloniën

Bracht het aardgas Groningen meer werkgelegenheid?

De rol van olie in de Tweede Wereldoorlog en daarna

De geschiedenis van de politiek in de energievoorziening

 

De overige bijdragen zijn van sociaal-economische en politiek -economische aard.

Argumenten voor méér Europa

Bestaat er een Noordelijke cultuur en identiteit?

Democratie op dun ijs

De filosofen en profeten van het dagelijks brood

Europa, de regio's en de schulden

Globalisering, democratie en de nationale staat

Over vrijheid en democratie

Effectieve bestrijding van werkloosheid

Zwitserland en Noorwegen als voorbeeld?

 

Op alle bijdragen zijn discussiebijdragen welkom. Dit kan rechtstreeks via de website of via een mail aan de webredacteur Jan Lambers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Ned.vlag

 

 

 

Zwitserse vlagNoorse vlag

 

 

Europa-sceptici gebruiken in hun argumentatie nogal eens de bewering dat andere kleine landen in Europa het beter zouden doen dan Nederland, omdat zij niet in de Euro zitten. Deze bewering raakt kant nog wal.

Hieronder leg ik uit waarom dat zo is. Zo gaat het niet aan om als maatstaf het verdiend inkomen per hoofd te nemen. Men zal ook naar het prijspeil en de hoogte en groei van de arbeidsproductiviteit moeten kijken.

Bovendien gaat het er om wat precies de bronnen van het hoge inkomen per hoofd zijn en of hoogte en groei hiervan met de invoering van de Euro samenhangen.  Zwitserland en Noorwegen, de landen die het graagst genoemd worden, zijn rijk geworden vanwege oorzaken die niets met de invoering van de Euro te maken hebben. Als Zwitserland niet van zijn status als heler van internationaal vluchtkapitaal en Noorwegen van  zijn olie-en aardgasbonanza had kunnen profiteren, dan zou de vergelijking met ons land heel anders uitpakken.

Kortom,  Noorwegen en Zwitserland zijn slechte voorbeelden als men wil aantonen dat Nederland maar beter zoveel mogelijk afstand tot Europa en de Euro kan bewaren. 

De tegenstanders van Europa moeten met betere argumenten komen om hun Euro-scepticisme met overtuiging te kunnen onderbouwen. Door deze landen te noemen wekken ze de indruk dat ze andere redenen hebben om tegen Europa te zijn dan ze suggereren.

 


Een wereld van verschil


Verantwoording
Ruim vijftig jaar geleden werd in Groningen aardgas aangetroffen.
De gedachte was toen dat we daar in het Noorden flink profijt van zouden trekken. In die verwachting zijn we in het Noorden echter bedrogen uitgekomen.

In deze brochure wordt op de oorzaken hiervan ingegaan. Hierbij zullen we een vergelijking maken met de betekenis van die andere belangrijke energiedrager in het verleden van Groningen en Drenthe: turf.
Hoe komt het toch dat turf ons landsdeel wel veel profijt heeft gebracht en het aardgas niet?

Uit onze analyse blijkt dat dit voor een belangrijk deel politieke oorzaken heeft.
Er is dan ook politieke actie nodig om er voor te zorgen dat het noordelijke landsdeel in de nog resterende periode van de aardgaswinning in onze noordelijke bodem meer zal kunnen profiteren van dit aardgas dan tot nu toe het geval geweest is.

De kans neemt toe dat de Europese eenheid aan de schuldencrisis ten onder zal gaan. In ieder geval lijkt het Europa van de regio’s ver weg. De schuldencrisis lijkt eerder nationale sentimenten aan te wakkeren, waarvan we gehoopt hadden dat ze al gedoofd waren.

“Je moet mekaar niet in de buutse komen” zei mijn Drentse schoonmoeder vroeger al en daarmee bedoelde ze dat lenen binnen de familie en vriendenkring vaak tot veel narigheid leidde. Dat geldt dus duidelijk ook voor de Europese familie.
Solidariteit is een mooi ding, maar de meeste mensen willen toch wat terug hebben als ze echt diep in de buidel moeten tasten.
Het is in Europa als met de krekel en de mier. Tegenover de hardwerkende Nederlanders, Duitsers en Finnen in het noorden doen ze het in het zuiden van Europa wat meer piano aan. En verder hebben ze het daar een stuk minder efficiënt georganiseerd.

 
Samenvatting
Bijgaand document bevat een hier en daar door mij van commentaar voorzien uittreksel van het beroemde boek van Robert Heilbroner "De filosofen van het dagelijks brood.", het op een na  meest verkochte economieboek ter wereld. Omdat veel van de door Heilbroner zo toegankelijk beschreven "filosofen van het dagelijks brood" zich ook over de toekomst hebben uitgelaten, heb ik de titel van mijn uittreksel verruimd tot "De filosofen en profeten van het dagelijks brood".
De voornaamste beweegreden om dit bijna 50 jaar oude uittreksel weer op te poetsen en aan te vullen met de theoriën van de bekendse economen van de afgelopen dennia , waar Heilbroner niet meer over heeft geschreven, was dat  met het hardnekkige voortduren van de bestaande economische crisis de vraag rijst of de economische wetenschap eigenlijk wel in staat is om ons een uitweg te bieden uit deze grootste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. 
 
In dat licht is het zowel interessant als leerzaam om de visie van grote economen van het verleden op de problemen van hun tijd te vernemen en na te gaan in hoeverre hun analyses en visies nog bruikbaar zijn voor de manier waarop wij in 2013 de problemen van onze tijd het beste kunnen benaderen en oplossen.

Het geheim van de Gouden Eeuw der Republiek van de Verenigde Nederlanden
Mythen en werkelijkheid rond de turfwinning
 
Vandaag zal ik het hebben over wat ik het geheim van de Gouden Eeuw heb genoemd. 
Er is vaak gegist over wat de oorzaak van die unieke welvaart in dat kleine Holland van de 17e eeuw is geweest. Waaruit bestaat het geheim van onze Gouden Eeuw? Die periode van enorme bloei en macht van een kleine republiek die nog bezig was zich te ontworstelen aan de greep van de toen machtigste mogendheid van Europa.  Een republiekje dat met een bevolkingsomvang van naar schatting slechts 1,5 miljoen zielen slechts een fractie telde van de omvang van de grote mogendheden van toen. Maar een landje dat in alles, behalve zijn oppervlak, groot was en op alle terreinen van menselijke activiteit een zeer belangrijke partij meeblies. Kunst, handel en wetenschap, de  ”Republiek der Verenigde Nederlanden” was in de 17 e eeuw daarin nummer een. Wat was de oorzaak of wat waren de oorzaken?

Subcategorieën