Onze verste voorzaat in de lijn vader op zoon is Jan Lambers uit Emmelkamp, geboren rond 1700. Althans het is een redelijk vermoeden dat hij dat is. Van hem is door Paul Lambers een parenteel opgemaakt, d.w.z een afstammingslijn.

Maar we hebben natuurlijk aanzienlijk meer voorzaten als we ook de aangetrouwde takken er bij betrekken. Er van uitgaande dat tussen deze Jan Lambers en mijzelf tien generaties liggen zijn er van zijn generatie alleen al 1024 voorzaten. Het is natuurlijk ondoenlijk en te onoverzichtelijk om die allen na te vorsen. Het is alleen wel interessant om te proberen de oudste lijn die je kunt vinden uit te rafelen. Zie verder het pfd-bestand

de verste voorzaat van de familie Lambers