Onderstaand treffen we het parenteel aan van de stamvader van onze familie Lambers, die in 1697 in Emmelkamp , het tegenwoordige Emlichheim, geboren is. Emlichheim ligt ongeveer tien kilometer verwijderd van Coevorden, de plaats waar enkele generties van zijn nakomelingen gewoond hebben.

 1 Jan Lambers is geboren in 1697 in Emlichheim (Emmelkamp) Dld. Jan is overleden.


Het oudst bekende huwelijk van een Jan Lambers is dat van Jan Lambers met Geesje Gerrits op 19-04-1719. Vermoedelijk is dat  de Jan Lambers die in 1697 geboren is .

Bij het huwelijk van een  Harmen Lambers in Amsterdam  op 3 november 1758 waren als getuigen aanwezig Jan Lambers als vader en Grietje Gerrits

inschrijvingsdatum: 03-11-1758
naam bruidegom: Lambers, Harmanus
naam bruid: Keijser, Femma
bronverwijzing: DTB 602, p.217
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26241273
kind: Jan doopdatum: 12-08-1759 kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd
vader: Lambers, Harmanus moeder: Keijser, Femma
getuige: Lambers, Jan getuige: Gerrits, Grietje bronverwijzing: DTB 55, p.178(folio 89v), nr.13
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23765301
Omdat als leeftijd van de getuige 26 jaar genoemd staat leidt dat naar Harm Lambers, omdat die op 21-12-1732 in Coevorden geboren is.

Waarschijnlijk gaat het bij de vrouwelijke doopgetuige om de tante Grietje Gerrits.


Jan Lambers kwam uit Emmelkamp, in het Duits Emlichheim, op ongeveer tien kilometer van Coevorden.  Het kan zijn dat andere Lambersen uit zijn tijd in Coevorden ook familie zijn. Alle kinderen van een Jan Lambers die tussen 1719 en 1740 in Coevorden geboren zijn schrijf ik aan deze Jan toe, de moeder is echter nooit genoemd, dus zeker is het niet niet.

Jan trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-04-1719 in Coevorden met Geesje Gerrits, 17 of 18 jaar oud. Geesje is geboren in 1701 in Coevorden. Geesje is overleden.

Kinderen van Jan en Geesje:

1 Jan Lambers, geboren in 1720 in Coevorden. Volgt 1.1.

2 Jantijn Lambers [1.2], geboren in 1721 in Coevorden. Zij is gedoopt op 20-07-1721 in Coevorden. Jantijn is overleden.

3 Jantijn Lambers [1.3], geboren in 1722 in Coevorden. Zij is gedoopt op 10-10-1722 in Coevorden. Jantijn is overleden.

4 Gerrijt Lambers [1.4], geboren in 1727 in Coevorden. Hij is gedoopt op 21-09-1727 in Coevorden. Gerrijt is overleden.

5 Gerrijt Lambers [1.5], geboren in 1730 in Coevorden. Hij is gedoopt op 26-03-1730 in Coevorden. Gerrijt is overleden.

6 Harmannus (Harm) Lambers, geboren in 1732 in Coevorden. Volgt 1.6.

7 Jantijn Lambers [1.7], geboren in 1735 in Coevorden. Zij is gedoopt op 30-12-1735 in Coevorden. Jantijn is overleden.

8 Jan Gerard Lambers [1.8], geboren in 1737 in Coevorden. Jan is overleden.

1.1 Jan Lambers is geboren in 1720 in Coevorden, zoon van Jan Lambers (zie 1) en Geesje Gerrits. Jan is overleden. Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 26-05-1751 in Coevorden met Grietje Gerrits, 18 of 19 jaar oud. Grietje is geboren in 1732 in Eelde. Zij is gedoopt op 03-02-1732 in Eelde. Grietje is overleden in Coevorden.

Kinderen van Jan en Grietje:

1 Jan Lambers, geboren op 08-02-1754 in Coevorden. Volgt 1.1.1.

2 Gerrit Lambers [1.1.2], geboren in 1755 in Coevorden. Hij is gedoopt op 17-12-1755 in Coevorden. Gerrit is overleden.

3 Gerhardus Lambers [1.1.3], geboren in 1758 in Coevorden. Hij is gedoopt op 26-03-1758 in Westerhorn (Eelde). Gerhardus is overleden.

4 Hendrik Lambers [1.1.4], geboren in 1760 in Eelde. Hij is gedoopt op 05-04-1760 in Eelde. Hendrik is overleden.

1.1.1 Jan Lambers is geboren op 08-02-1754 in Coevorden, zoon van Jan Lambers (zie 1.1) en Grietje Gerrits. Hij is gedoopt op 15-02-1754 in Coevorden. Jan is overleden op 01-08-1818 in Coevorden, 64 jaar oud.

Notitie bij Jan: -
Beroep: Chirurgijn-Majoor, vanaf 1788 geneesheer, heelmeester in Coevorden; bij zijn huwelijk: medicijnendokter
Jan trouwde, 35 jaar oud, op 18-05-1789 in Coevorden met Aaltje Schutstal, 27 jaar oud.
Aaltje is geboren op 17-02-1762 in Coevorden, dochter van Hindrik Schutstal en Swaantijn Bartelink.
Aaltje is overleden op 07-07-1851 in Coevorden, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Coevorden graf nr. 085 1e klasse-Adres: Friesestraat 12

Kinderen van Jan en Aaltje:

1 Hendrik Lambers [1.1.1.1], geboren in 1790 in Coevorden. Hij is gedoopt op 19-09-1790 in Coevorden. Hendrik is overleden op 09-03-1834 in Brunnepe (Kampen), 43 of 44 jaar oud.

2 Jan Lambers, geboren op 10-08-1793 in Coevorden. Volgt 1.1.1.2.

1.1.1.2 Jan Lambers is geboren op 10-08-1793 in Coevorden, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1) en Aaltje Schutstal. Hij is gedoopt op 11-08-1793 in Coevorden. Jan is overleden op 19-09-1861 in Assen, 68 jaar oud.

Notitie bij Jan:
Volgens familieoverleveringen zou hij als 19 jarige, samen met een neef, de veldtocht van Napoleon naar Rusland van 1812 hebben meegemaakt.
Als tastbaar bewijs daarvan gold de sabel die mee teruggekomen is, aanwezig bij nazaten van Gezinus Margus op Eexterveenschekanaal.
Ook de neef overleefde, maar zou op de terugweg in Heidelberg zijn achtergebleven en daar een apotheek zijn begonnen.
Het is mij niet duidelijk welke neef dat zou kunnen zijn: uit de Lambers-kant of de Schutstal-kant. (info: Jan Lambers, Eelde).

Nader onderzoek heeft echter aan het licht gebracht dat Jan niet met Napoleon naar Rusland is geweest, maar dat hij als garde d’Honneur heeft gediend.

Hierbij kan het best zijn dat het verhaal van Jan Steenbergen (achterkleinzoon van Hendrik Lambers en Aaltje Schirring) dat Jan met een eigen paard meeging als officier
maar dat hij zijn paard moest afstaan aan een Franse officier klopt.
Toen hij terugkwam werd hij rijksontvanger te Gieten.

Het zou ook kunnen kloppen dat een neef, eveneens met de naam Lambers, in Heidelberg is achtergebleven, want daar komt de naam Lambers nog steeds voor.

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1819 in Oosterwolde met Margaretha Geziena Rikkers, 23 of 24 jaar oud. Margaretha is geboren in 1795 in Coevorden, dochter van Gerrit Rikkers en Gezina Margaretha van Eerde. Zij is gedoopt op 31-05-1795 in Coevorden. Margaretha is overleden op 16-12-1868 in Assen, 72 of 73 jaar oud.

Kinderen van Jan en Margaretha:

1 Jan Henderikus Lambers [1.1.1.2.1], geboren op 21-01-1820 in Gieten. Jan is overleden op 13-06-1840 in Gieten, 20 jaar oud.

2 Gerrit Gezinus Lambers, geboren op 18-01-1822 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.2.

3 Hendrik Lambers, geboren op 04-03-1824 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.3.

4 Gezinus Margus Lambers, geboren op 21-08-1826 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.4.

5 Johannes Gerhardus (Jans) Lambers, geboren op 24-07-1828 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.5.

6 Alida Zwanetta Lambers [1.1.1.2.6], geboren op 25-03-1831 in Gieten. Alida is overleden op 11-05-1916 in Assen, 85 jaar oud.

7 Egbert Lambers, geboren op 27-06-1834 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.7.

8 Gezina Margaretha Lambers, geboren op 05-01-1837 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.8.

1.1.1.2.2 Gerrit Gezinus Lambers is geboren op 18-01-1822 in Gieten, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Gerrit is overleden op 16-12-1890 in Assen, 68 jaar oud en begraven op de Noorderbegraafplaats te Assen.

Link Op zoek naar een graf

 

Notitie bij Gerrit: Notitie bij Gerrit: Gerrit Gezinus richtte in 1877 met Bernardus Jan Somer de NV Drentsche Stoomboot Maatschappij op.
Uit het testament van Somer blijkt het volgende: Akte van oprichting van de NV Drentsche Stoomboot Maatschappij tot het exploiteren van stoombootdiensten barge- of trekschuitdiensten of andere scheepsdiensten in Drenthe of in verbinding met eene plaats in Drenthe, voor het vervoer van passagiers, goederen en vee en voor het slepen van schepen.
De NV neemt het bedrijf van de heer Egbert Beijer te Assen over met zijn bestaande diensten: stoombootdienst Assen-Zwolle; bargedienst Assen-Groningen; bargedienst Assen-Veenhuizen en pakschuitdienst tussen Assen, Diever en Meppel.
De NV wordt aangegaan voor de duur van 25 volle jaren vanaf 1 mei 1877.
Het aandelen kapitaal bedraagt 100 aandelen á f 500,00. De heer Egbert Beijer heeft 20 aandelen.
Tot de overige aandeelhouders behoren o.a. Gerrit Gezinus Lambers samen met Bernard Jan Somer, beide medeoprichters van de NV, ieder twee aandelen. De heer Egbert Beijer wordt benoemd tot directeur der NV.
Beroep Gerrit Gezinus : koopman, winkelier, kruidenier
-

Gerrit trouwde met Elizabeth Somer. Elizabeth is geboren op 11-12-1816 in Assen, dochter van Hendrik Somer en Margien Alberti. Elizabeth is overleden op 05-10-1868 in Nieuw Annerveen, 51 jaar oud.

1.1.1.2.3 Hendrik Lambers is geboren op 04-03-1824 in Gieten, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Hendrik is overleden op 10-05-1909 in Emmen, 85 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: -
Beroep: Taxateur van turf, rijksontvanger Dantumadeel

Zie foto
-

Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 26-10-1857 in Emmen met Aaltien Schirring, 23 jaar oud. Aaltien is geboren op 22-08-1834 in Emmen, dochter van Jan Schirring en Hilligje Leusing. Aaltien is overleden op 07-05-1918 in Emmen, 83 jaar oud.

1.1.1.2.4 Gezinus Margus Lambers is geboren op 21-08-1826 in Gieten, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Gezinus is overleden op 27-11-1880 in Annen (Eexterveenschekanaal), 54 jaar oud.

Notitie bij Gezinus: Gezinus overleed op 27 november 1880 bij een jachtongeval. Dat gebeurde doordat hij met een geladen geweer over een hek stapte,
waarbij de haan achter zijn laars bleef haken en daardoor overging.
Een ander verhaal is dat eens een van zijn broers in het gezicht verwond heeft  toen die ´s nachts bij hem langs kwam en om het huis liep. Gezinus dacht dat het een inbreker was en haalde met zijn zwaard uit. Dat zal dus de sabel geweest zijn die zijn vader na zijn dienst als garde d’honneur in bezit heeft gekregen. 

Beroep: Boer

Gezinus trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1853 in Gieten met Hillechien (Hilligje) Hogenesch, 27 jaar oud. Hilligje is geboren op 29-08-1880 in Gieten, dochter van Thie Hogenesch en Jantje Buiting. Hilligje is overleden op 03-12-1906 in Nieuw-Annerveen (Anloo), 26 jaar oud.  

Hun graven zijn, net als sommige andere op dat kerkhof, voorzien van een vlam. Zie foto

Kinderen van Gezienus en Hilligje:

1 Margaretha Geziena Lambers, geboren op 24-02-1854 in Gieten. Volgt 1.1.1.2.4.1.

2 Jantien Lambers, geboren op 13-10-1856 in Eexterveenschecompagnie. Volgt 1.1.1.2.4.2.

3 Johanna Henderika Lambers, geboren op 18-12-1858 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.3.

4 Thie Lambers, geboren op 24-06-1863 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.4.

5 Jan Hinderikus Lambers, geboren op 21-11-1868 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.

1.1.1.2.4.1 Margaretha Geziena Lambers is geboren op 24-02-1854 in Gieten, dochter van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4) en Hillechien (Hilligje) Hogenesch. Margaretha is overleden op 18-03-1913 in Anloo, 59 jaar oud. Margaretha trouwde met Berend Steenge. Berend is geboren op 27-05-1846 in Anloo, zoon van Harm Steenge en Grietien Hamming. Berend is overleden op 22-01-1929 in Anloo, 82 jaar oud.

1.1.1.2.4.2 Jantien Lambers is geboren op 13-10-1856 in Eexterveenschekanaal, dochter van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4) en Hillechien (Hilligje) Hogenesch. Jantien is overleden op 22-09-1935 in Anloo, 78 jaar oud. Jantien trouwde met Frederik Homan. Frederik is geboren op 28-07-1846 in Eext, zoon van Albert Homan en Grietien Hudding. Frederik is overleden op 14-10-1910 in Eext, 64 jaar oud.

1.1.1.2.4.3 Johanna Henderika Lambers is geboren op 18-12-1858 in Eexterveenschekanaal, dochter van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4) en Hillechien (Hilligje) Hogenesch. Johanna is overleden op 05-01-1933 in Anloo, 74 jaar oud. Johanna trouwde met Steven Steenge. Steven is geboren op 23-11-1859 in Anloo, zoon van Harm Steenge en Grietien Hamming. Steven is overleden op 28-12-1927 in Anloo, 68 jaar oud.

1.1.1.2.4.4 Thie Lambers is geboren op 24-06-1863 in Eexterveenschekanaal, zoon van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4) en Hillechien (Hilligje) Hogenesch. Thie is overleden op 25-02-1939 in Windeweer, 75 jaar oud. Hij is begraven op 02-03-1939 in Windeweer.

Notitie bij Thie: -
op zijn grafsteen blijkt 1932 te staan
beroep: Landbouwer

Thie:

Thie trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1889 in Hoogezand met Gezina Boerma, 20 jaar oud. Gezina is geboren op 24-06-1868 in Hoogezand, dochter van Lukas Boerma en Aaltje Aldershoff. Gezina is overleden op 13-04-1915 in Windeweer, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 16-11-1916 in Hoogezand met Frouchiena Bakker, 48 jaar oud. Frouchiena is geboren op 19-07-1868 in Anloo, dochter van Harmannus Bakker en Frouchiena Vos. Frouchiena is overleden op 28-08-1944 in Hoogezand, 76 jaar oud.

1.1.1.2.4.5 Jan Hinderikus Lambers is geboren op 21-11-1868 in Eexterveenschekanaal, zoon van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4) en Hillechien (Hilligje) Hogenesch. Jan is overleden op 18-12-1946 in Annerveenschekanaal, 78 jaar oud.

Notitie bij Jan:
Jan was landbouwer op het Eexterveenschekanaal en loco-burgemeester van de gemeente Anloo
-

Jan trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1899 in Anloo met Maria Gebina de Boer, 22 jaar oud. Maria is geboren op 11-06-1876 in Anloo, dochter van Joannes de Boer en Harmmina Waterman. Maria is overleden op 30-08-1965 in Assen, 89 jaar oud.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Hillechina Harmina Lambers, geboren op 19-09-1899 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.1.

2 Harmina Johanna Lambers, geboren op 08-11-1900 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.2.

3 Gezina Margaretha Lambers, geboren op 23-03-1903 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.3.

4 Johanna Catharina (Annie) Lambers, geboren op 05-09-1906 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.4.

5 Gezinus Margus Lambers, geboren op 19-01-1910 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.5.

6 Johannes Lambers, geboren op 25-04-1913 in Eexterveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.6.

7 Thieo Lambers [1.1.1.2.4.5.7], geboren op 14-03-1916 in Eexterveenschekanaal. Thieo is overleden op 30-08-1916 in Eexterveenschekanaal, 5 maanden oud.

1.1.1.2.4.5.1 Hillechina Harmina Lambers is geboren op 19-09-1899 in Eexterveenschekanaal, dochter van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Hillechina is overleden. Hillechina trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1932 in Anloo met Garrelt Prins, 33 jaar oud. Garrelt is geboren op 19-12-1898 in Borgercompagnie (Wildervank), zoon van Michiel Prins en Margretha Schrage. Garrelt is overleden.

Notitie bij Garrelt: -
Garrelt was landbouwer te Annerveen
-

Kinderen  van Hillechina en Garrelt: (nadere gegevens volgen)

Gretha, geboren te…….  op , getrouwd op ……..met Rieks Speelman, geboren te ……en zoon van  ……

Rieks is overleden op 22 december 1985 te Groningen. Gretha is overleden te Zuidlaren op …..…

Rieks was vertegenwoordiger in landbouwproducten (?)

Kinderen van Gretha en Rieks:

Hans, geboren te ………… op 30 mei 1961

Gineke, geboren te ……..… op  2 februari 1963 

Gineke is op ……  getrouwd met  ………, zoon, geboren op en zoon  van ……… en…….….

Kinderen van Gineke (Karka) en …

……

……

…….

Jan, geboren te …    op ….. , getrouwd op ….. met Tonny …., dochter van ….. en …..

Kinderen;

…..

…..

Marietje, geboren op ….  te … , getrouwd op …  met Willem Kanon, geboren te . op…, zoon van … en  …

Willem was landbouwer te Midlaren

Kinderen van Marie en Willem:

Rias, geboren te .. op 18 april 1963

Michiel, geboren te .. op 29 april 1965

Anne Marie, geboren te .. op 28 november 1966

Janneke, geboren te Annerveen op …… , getrouwd met Edo …., zoon van …. En ….

Janneke was………..

Kinderen van Janneke Prins en Edo…..

Klaas Jan , geboren te ….. op 15 juli 1966

Mario Michiel, geboren te … op 1 juni 1968

Ariëtte Hillechina, geboren te … op 31 oktober 1970

1.1.1.2.4.5.2 Harmina Johanna Lambers is geboren op 08-11-1900 in Eexterveenschekanaal, dochter van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Harmina is overleden. Harmina trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1928 in Anloo met Herman Mattheus Hengeveld, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 08-05-1952 in Arnhem. Herman is geboren in 1904 in Deventer, zoon van Gerhard Hengeveld en Joanna Hermina Nijhof. Herman is overleden.

Notitie bij Herman:
Herman was referendaris bij de gemeente Rotterdam

1.1.1.2.4.5.3 Gezina Margaretha Lambers is geboren op 23-03-1903 in Eexterveenschekanaal, dochter van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Gezina is overleden. Gezina trouwde, 28 jaar oud, op 04-02-1932 in Anloo met Henderikus (Rieks) Deekens, 27 jaar oud. Rieks is geboren op 22-05-1904 in Veendam, zoon van Teunis Deekens en Lammechien Koekkoek.

Notitie bij Rieks:
Rieks was stuurman officier bij de koopvaardij, in 1942 nam hij dienst op een mijnenjager in Nederlands Indië en wist hij bij de Japanse invasie vanuit Soerabaja naar Australië te ontsnappen. (zie ontsnapping uit Soerabaja).
Vrouw en kind belandden in een Jappenkamp. Na de oorlog keerden ze behouden naar Nederland terug en gingen eerst wonen in Rotterdam in de Rochussenstraat en daarna op Terschelling waar Rieks les gaf aan de zeevaartschool aldaar. Ten
slotte verhuisden ze naar Haren waar ze aan de Meerweg tegenover het Frieschenveen woonden. (zie Spelevaren op het Frieschenveen)

kinderen van Gezina en Rieks

Miek, geboren op ………….  Te ……..

Miek trouwde op   ………….   Met Jan Meuleman, geboren op …..    te  ………., zoon van …. En  …..

Jan was werkzaam bij de ABN-AMRO bank

Miek was onderwijzeres  …….

Kinderen van Miek en Jan:

Jeroen, geboren op 17 maart 1967  te …….

Marianne, geboren op 13 juli 1971….

Jeroen is getrouwd op …..  met  ….  Geboren op  …te …. , dochter van …… en …..

Kinderen Jeroen en …

1.1.1.2.4.5.4 Johanna Catharina (Annie) Lambers is geboren op 05-09-1906 in Eexterveenschekanaal, dochter van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Annie is overleden op 19-09-1992 in Assen, 86 jaar oud.

Notitie bij Annie:
Annie is begraven op begraafplaats De Boskamp te Assen

Annie trouwde, 34 jaar oud, op 15-05-1941 in Anloo met Harm Lanjouw, 29 jaar oud. Harm is geboren op 04-08-1911 in Eext (Anloo), zoon van Gerrit Lanjouw en Janna Timmer. Harm is overleden op 13-07-1976 in Apeldoorn, 64 jaar oud.

Notitie bij Harm:
Harm is begraven op begraafplaats De Boskamp te Assen,
Harm was werkzaam bij de Cultuur Technische Dienst te Middelburg, Zwolle en Assen.

Notitie bij Annie:

Annie was op zeker ogenblik het oudste lid van de VPRO en het langste lid van die omroep.  Zie link
-

Kinderen van Annie en Harm:

1 Maria Gebina (Ria) Lanjouw, geboren op 30-09-1944 in Annerveenschekanaal. Volgt 1.1.1.2.4.5.4.1.

2 Gerrit Jan (Ger) Lanjouw, geboren op 17-05-1947 in Zwolle. Volgt 1.1.1.2.4.5.4.2.

3 Janna Catharina (Jannie) Lanjouw [1.1.1.2.4.5.4.3], geboren op 08-07-1948 in Zwolle.

Notitie bij Jannie: -
Jannie later Carina, is niet getrouwd.
Zij heeft van 1990-2001 deel uitgemaakt van een leefgemeenschap in Friesland,
dit vanuit de behoefte om anders met haar leven en met andere mensen om te gaan.
Haar naam heeft zij in het begin van de jaren `90 in de Burgerlijke Stand laten wijzigen in Rostak.

1.1.1.2.4.5.4.1 Maria Gebina (Ria) Lanjouw is geboren op 30-09-1944 in Annerveenschekanaal, dochter van Harm Lanjouw en Johanna Catharina (Annie) Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.4).

Notitie bij Ria: -
Ria heeft Engels gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was docent aan diverse scholen, het laatst in het HBO waar ze (Business) Engels gaf.

Ria trouwde, 25 jaar oud, op 19-11-1969 in Assen met Wiebren Martin Pieter (Wiebe) van der Veen, 22 jaar oud. Wiebe is geboren op 11-02-1947 in Haren (Groningen), zoon van Wiebrand Albertus van der Veen en Geeske Nicolai.

Notitie bij Wiebe: -
Wiebe is naar de Hogere Zeevaartschool in Groningen geweest en was eerst radio officier, toen werkzaam als technicus bij IBM en daarna docent elektrotechniek LB MBO en HBO

Kinderen van Ria en Wiebe:

1 Johanna Catharina (Joca) van der Veen, geboren op 29-05-1971 in Assen. Volgt 1.1.1.2.4.5.4.1.1.

2 Wiebrand Albertus (Bas) van der Veen [1.1.1.2.4.5.4.1.2], geboren op 31-08-1972 in Winsum.

Notitie bij Bas:
Bas heeft archeologie gestudeerd maar werkt nu vooral in de IT sector

1.1.1.2.4.5.4.1.1 Johanna Catharina (Joca) van der Veen is geboren op 29-05-1971 in Assen, dochter van Wiebren Martin Pieter (Wiebe) van der Veen en Maria Gebina (Ria) Lanjouw (zie 1.1.1.2.4.5.4.1).

Notitie bij Joca: -
Joca heeft diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht en is nu dierenarts in Raleigh, NC.

Joca trouwde, 33 jaar oud, op 03-12-2004 in Santa Barbara (CA, USA) met Joshua (Josh) Powell, 35 jaar oud. Josh is geboren op 22-03-1969 in Santa Barbara (CA, USA), zoon van Frank Powell en Gail Schneider.

Kinderen van Joca en Josh:

1 Emilie Marie Powell [1.1.1.2.4.5.4.1.1.1], geboren op 22-04-2005 in Ventura (CA), USA.

2 Jolien Gail Powell [1.1.1.2.4.5.4.1.1.2], geboren op 07-05-2007 in Raleigh (NC), USA.

 

1.1.1.2.4.5.4.2 Gerrit Jan (Ger) Lanjouw is geboren op 17-05-1947 in Zwolle, zoon van Harm Lanjouw en Johanna Catharina (Annie) Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.4). Ger trouwde, 27 jaar oud, op 20-12-1974 in Groningen met Aleida (Leidy) de Jong, 25 jaar oud. Leidy is geboren op 12-08-1949 in Maastricht, dochter van Willem de Jong en Adriana (Anneke) Lamkin.

Kinderen van Ger en Leidi:

1 Harm-Jan Lanjouw, geboren op 28 maart 1979

2 Willem Lanjouw, geboren op 26 augustus 1972

 

1.1.1.2.4.5.5 Gezinus Margus Lambers is geboren op 19-01-1910 in Eexterveenschekanaal, zoon van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Gezinus is overleden. Gezinus trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1938 in Anloo met Luchiena Jantiena (Luchientje) Vos, 23 jaar oud. Luchientje is geboren op 08-04-1915 in Nieuw Annerveen. Luchientje is overleden op 27-03-1995 in Anloo, 79 jaar oud.

Kinderen van Gezinus en Luchientje:

1 Wilmien Lambers [1.1.1.2.4.5.5.1].

2 Jan Lambers [1.1.1.2.4.5.5.3].

3 Maria Gebina (Marie) Lambers [1.1.1.2.4.5.5.2], geboren op 23-10-1941 in Eexterveenschekanaal.

4 Johannes Thieo Lambers [1.1.1.2.4.5.5.4], geboren op 16-12-1950 in Anloo.

5 Reindert Johannes Lambers (Reint)  [ 1.1.1.2.3.5.5.5.], geboren op 09-05-1946 in Anloo

6 Margaretha Luchiena Lambers [1.1.1.2.4.5.5.6], geboren op 04-07-1955 in Anloo.

1.1.1.2.4.5.5.6 Reindert Johannes Lambers (Reint)  is geboren op 09-05-1946 in Anloo, zoon van Gezinus Margus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.5) en Lammerdina Jeichina Vos. Reindert trouwde, 36 jaar oud, op 17-12-1982 in Anloo met Maja Nissink, 21 jaar oud. Maja is geboren op 04-11-1961 in Brighton, dochter van Bernardus Franciscus Ignatius Nissink en Judith Cadden Warwick.

Reint is gescheiden

Reint was automonteur

.

1.1.1.2.4.5.5.6. Marga Lambers

Marga, geboren te Eexterveenschekanaal op 04-07-1955, getrouwd op 23-06-1978 met Harm Jacob Speelman, landbouwer, geboren te Eexterveen, geboren op 11-08-1952 en zoon van Reinder Speelman en Jantje Garming.

Harm Jacob is landbouwer in Eexterveen

Kinderen:

Jantiena HarminaAnita, geboren te Groningen op 22 september 1982 Volgt 1.1.12.4.5.3.1.

Reina Rolina,Rolina, geboren te Eexterveen op 13 januari 1985

Anita trouwde met  Marcel Hoenderken, geboren 16-07-1983 te Annen

kinderen van Anita en Marcel

Nick, geboren 12-10-2006 te Assen

Lars, geboren 06-02-2009 te Annerveenschekanaal

1.1.1.2.4.5.6 Johannes Lambers is geboren op 25-04-1913 in Eexterveenschekanaal, zoon van Jan Hinderikus Lambers (zie 1.1.1.2.4.5) en Maria Gebina de Boer. Johannes is overleden op 20-04-1993 in Groningen, 79 jaar oud.

Notitie bij Johannes: -
Directeur van de landbouwcoöperatie te Assen.
-

Johannes:

(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1937 in Anloo met Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1945 in Anloo. Tinie is geboren op 14-07-1913 in de Groeve, gemeente Anloo.

Notitie bij Tinie: -
Onderwijzeres te Anloo, later partttime te Assen
-

(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1947 in Assen met Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle, 33 of 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1969. Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Tinie.

Kinderen van Johannes en Tinie (1):

1 Jan Hindrikus Lambers, geboren op 02-11-1942 in Groningen. Volgt 1.1.1.2.4.5.6.1.

Kinderen van Johannes en Tinie (2):

2 Reina Wilhelmina Jantina Lambers, geboren op 14-03-1948 in Assen. Volgt 1.1.1.2.4.5.6.2.

3 Willem (Wilco) Lambers, geboren op 02-05-1949 in Assen. Volgt 1.1.1.2.4.5.6.3.

4 Maria Jantina (Marjan) Lambers [1.1.1.2.4.5.6.4], geboren op 01-08-1951 in Assen.

Notitie bij Marjan: -Beeldend kunstenaar te Amsterdam.

5 Marijke Jolanda Lambers [1.1.1.2.4.5.6.5], geboren op 24-07-1955 in Assen.

Notitie bij Marijke: -
Administratief-medewerkster Universiteit te Amsterdam.

1.1.1.2.4.5.6.1 Jan Hindrikus Lambers is geboren op 02-11-1942 in Groningen, zoon van Johannes Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.6) en Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle, zoon van Johannes Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.6) en Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle.

Notitie bij Jan: -
Econoom bij de Nederlandse Gasunie en had daarna een adviesbureau.

Jan trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1969 in Assen met Siena Arendina (Ina) Achterop, 26 jaar oud. Ina is geboren op 18-07-1943 in Assen. Ina is overleden op 29-09-2000 in Groningen, 57 jaar oud.

Notitie bij Ina: -
Ina was apothekersassistente
-

Kinderen van Jan en Ina:

1 Carolien Margriet Lambers [1.1.1.2.4.5.6.1.1], geboren op 15-07-1972 in Groningen.

2 Robert Jan Lambers [1.1.1.2.4.5.6.1.2], geboren op 04-05-1975 in Eelde.

3 Sandra Clementine Lambers [1.1.1.2.4.5.6.1.3], geboren op 21-06-1982 in Groningen.

1.1.1.2.4.5.6.2 Reina Wilhelmina Jantina Lambers is geboren op 14-03-1948 in Assen, dochter van Johannes Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.6) en Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle. Reina is overleden op 23-04-2012 in Saint Cyr sur Mer (Frankrijk), 64 jaar oud.

Notitie bij Reina: -
Reina emigreerde naar Zuid-Frankrijk, woonde lange tijd samen met Gil Vercellino,
verliet hem en begon een schoonmaakbedrijf in Saint Cyr sur Mer.
Daar verzorgde ze Alexandre Guerrier, een vroegere officier van de Franse geheime dienst, met wie zij, 43 jaar oud, op 22-01-1992 in Saint Cyr sur Mer trouwde.  Alexandre is geboren op 10-07-1906 in Le Havre (Frankrijk). Alexandre is overleden op 23-03-1999 in Saint Cyr sur Mer, 92 jaar oud.

1.1.1.2.4.5.6.3 Willem (Wilco) Lambers is geboren op 02-05-1949 in Assen, kind van Johannes Lambers (zie 1.1.1.2.4.5.6) en Jantina Wilhelmina (Tinie) van Marle.

Wilco ging samenwonen met Trijnie de Groot. Trijnie is geboren in 1950 in Smilde.

Notitie bij Wilco: -
Willem heeft een ICT-bedrijf in Staphorst gehad.

1.1.1.2.5 Johannes Gerhardus (Jans) Lambers is geboren op 24-07-1828 in Gieten, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Jans is overleden in 1912 in Staphorst, 83 of 84 jaar oud.

Notitie bij Jans: -
Beroep: apotheker in Meppel
-
(Johannes deed op 28 mei 1851 examen in Assen.
-
Vanaf 1863 was hij als apotheker gevestigd in Meppel.
-
Van 1861 tot 1862 was hij provisor bij de erven J.G. van Loenen.)
-

Jans trouwde, 37 jaar oud, op 30-07-1865 in Meppel met Christina Johanna Poulie, 38 jaar oud. Christina is geboren op 03-04-1827 in Frederiksoord, dochter van Carel Frederik Poulie en Catharina Elisabeth van der Wal. Christina is overleden in 1916 in Staphorst, 88 of 89 jaar oud.

Kind van Jans en Christina:

1 Jan Johannes Lambers [1.1.1.2.5.1], geboren op 02-07-1868 in Meppel. Jan is overleden op 23-10-1868 in Meppel, 3 maanden oud.

1.1.1.2.7 Egbert Lambers is geboren op 27-06-1834 in Gieten, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Egbert is overleden op 03-09-1909 in Assen, 75 jaar oud.

Notitie bij Egbert: -
Beroep: apotheker in Assen
Egbert deed op 13 april 1858 examen in Assen.
Hij heeft gestudeerd in Groningen. Vanaf 1861 was hij gevestigd in Assen.
-

Egbert trouwde, 27 jaar oud, op 19-11-1861 in Norg met Hermanna Elisabeth Rensing, 24 jaar oud. Hermanna is geboren op 19-12-1836 in Veenhuizen, dochter van Cornelis Wilhelmus Rensing en Gerritdina Swam. Hermanna is overleden op 29-06-1896 in Assen, 59 jaar oud.

Kinderen van Egbert en Hermanna:

1 Margaretha Gezina Lambers, geboren op 19-03-1863 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.1.

2 Cornelius Wilhelmus Lambers, geboren op 22-09-1864 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.2.

3 Jan Lambers, geboren op 23-05-1866 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.3.

4 Anna Gerhardina Lambers [1.1.1.2.7.4], geboren op 21-09-1867 in Assen. Anna is overleden in 1884 in Assen, 16 of 17 jaar oud.

5 Jantina Henderica Lambers, geboren op 01-02-1868 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.5.

6 Johannes Gerhardus Lambers, geboren op 18-07-1870 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.6.

7 Gerrit Gezinus Lambers, geboren op 01-02-1872 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.7.

8 Elize Hermanna Lambers, geboren op 27-01-1873 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.8.

9 Hendrik Lambers [1.1.1.2.7.9], geboren op 07-05-1874 in Assen. Hendrik is overleden.

10 Gerrardina Hermanna Lambers [1.1.1.2.7.10], geboren op 02-08-1875 in Assen. Gerrardina is overleden op 22-10-1875 in Assen, 2 maanden oud.

11 Gesinus Margus Lambers [1.1.1.2.7.11], geboren op 17-12-1876 in Assen. Gesinus is overleden op 18-10-1939 in De Bilt, 62 jaar oud.

12 Frederik Johannes Lambers [1.1.1.2.7.12], geboren op 21-11-1877 in Assen. Frederik is overleden op 13-04-1878 in Assen, 4 maanden oud.

1.1.1.2.7.1 Margaretha Gezina Lambers is geboren op 19-03-1863 in Assen, dochter van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Margaretha is overleden op 19-05-1944 in Zeist, 81 jaar oud. Margaretha trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-1895 in Assen met Leendert Jan Blankenbijl, 33 jaar oud. Leendert is geboren op 06-07-1861 in Made en Drimmelen, zoon van Johannes Leonardus Adrianus Blankenbijl en Geertruida Maria Verdonk. Leendert is overleden op 24-08-1929 in Hilversum, 68 jaar oud.

Kind van Margaretha en Leendert:

1 Johannes Egbert Blankenbijl, geboren op 13-04-1896 in Utrecht. Volgt 1.1.1.2.7.1.1.

1.1.1.2.7.1.1 Johannes Egbert Blankenbijl is geboren op 13-04-1896 in Utrecht, zoon van Leendert Jan Blankenbijl en Margaretha Gezina Lambers (zie 1.1.1.2.7.1). Johannes is overleden in 1968, 71 of 72 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1920 in Amsterdam met Anna Martha Boekhoven, 25 jaar oud. Anna is geboren op 17-07-1895 in Groningen, dochter van Jakobus Boekhoven en Leentje Nanninga. Anna is overleden.

1.1.1.2.7.2 Cornelius Wilhelmus Lambers is geboren op 22-09-1864 in Assen, zoon van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Cornelius is overleden op 05-09-1961 in Assen, 96 jaar oud. Cornelius trouwde, 37 jaar oud, op 28-04-1902 in Loosduinen met Neeltje Johanna Smith, 29 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-06-1872 in Vlissingen, dochter van Cornelis Johannes Smith en Anna Adriana Baan. Neeltje is overleden op 23-03-1949 in Assen, 76 jaar oud.  Cornelis Wilhelmus dreef in Assen aan de Marktstraat een sigarenzaak en had nog wel eens contact met de weduwe van zijn neef  Jan Hinderikus Lambers, Maria Gebina de Boer, die toen eveneens in Assen woonde.

Kind van Cornelius en Neeltje:

1 Egbert Lambers, geboren op 26-05-1903 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.2.1.

1.1.1.2.7.2.1 Egbert Lambers is geboren op 26-05-1903 in Assen, zoon van Cornelius Wilhelmus Lambers (zie 1.1.1.2.7.2) en Neeltje Johanna Smith. Egbert trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1932 in Assen met Aaltje ten Brink, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op 20-11-1902 in Hoogeveen, dochter van Jan ten Brink en Jantina Broeksma.

1.1.1.2.7.3 Jan Lambers is geboren op 23-05-1866 in Assen, zoon van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Jan is overleden op 22-07-1924 in Assen, 58 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 15-05-1902 in Amsterdam met Barbara Elisabeth Assink, 27 jaar oud. Barbara is geboren op 30-06-1874 in Amsterdam, dochter van Wilhelm Hendrik Assink en Louisa Johanna Vermeer. Barbara is overleden op 28-08-1971 in Assen, 97 jaar oud.

Kinderen van Jan en Barbara:

1 Hermanna Elise Lambers, geboren op 27-09-1903 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.3.1.

2 Lodewijk Johannes (Lo) Lambers, geboren op 23-06-1907 in Assen. Volgt 1.1.1.2.7.3.2.

1.1.1.2.7.3.1 Hermanna Elise Lambers is geboren op 27-09-1903 in Assen, dochter van Jan Lambers (zie 1.1.1.2.7.3) en Barbara Elisabeth Assink. Hermanna is overleden. Hermanna trouwde, 29 jaar oud, op 26-05-1933 in Delft met Henderikus Knigge, 28 jaar oud. Henderikus is geboren op 16-10-1904 in Wildervank, zoon van Marten Knigge en Neltje Kool. Henderikus is overleden.

1.1.1.2.7.3.2 Lodewijk Johannes (Lo) Lambers is geboren op 23-06-1907 in Assen, zoon van Jan Lambers (zie 1.1.1.2.7.3) en Barbara Elisabeth Assink. Lo is overleden op 11-02-2001 in Beverwijk, 93 jaar oud. Lo:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 07-10-1936 in Den Haag met Wilhelmina Alida Kleijn, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10-03-1943 in Den Haag. Wilhelmina is geboren op 24-11-1912 in Den Haag. Wilhelmina is overleden.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 02-02-1950 in Amsterdam met Henderkien Hulshof, 32 jaar oud. Henderkien is geboren op 09-04-1917 in Gasselte. Henderkien is overleden op 02-08-2007 in Castricum, 90 jaar oud.

Kind van Lo en Henderkien:

1 Jan Harm Lambers [1.1.1.2.7.3.2.1], geboren op 30-01-1953 in Amsterdam. Jan is overleden.

1.1.1.2.7.5 Jantina Henderica Lambers is geboren op 01-02-1868 in Assen, dochter van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Jantina is overleden op 13-02-1942 in Barneveld, 74 jaar oud. Jantina trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1896 in Assen met Hendrik Anthony Luijten, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-05-1865 in Gouda, zoon van Anthony Luijten en Alida Elizabeth Johanna Ellerman. Hendrik is overleden op 27-09-1941 in Barneveld, 76 jaar oud.

Kind van Jantina en Hendrik:

1 Alida Hermanna Luijten, geboren op 19-10-1899 in Namen (B). Volgt 1.1.1.2.7.5.1.

1.1.1.2.7.5.1 Alida Hermanna Luijten is geboren op 19-10-1899 in Namen (B), dochter van Hendrik Anthony Luijten en Jantina Henderica Lambers (zie 1.1.1.2.7.5). Alida is overleden. Alida:

(1) trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1934 in Barneveld met Arthur Weisz, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 01-09-1941. Arthur is geboren op 18-05-1903 in Berlijn. Arthur is overleden.

(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, in 1943 in Amersfoort met Reinhard Hendrik Helperi Leopold, 54 of 55 jaar oud. Reinhard is geboren in 1888 in Amersfoort. Reinhard is overleden op 02-07-1958 in Amersfoort, 69 of 70 jaar oud.

1.1.1.2.7.6 Johannes Gerhardus Lambers is geboren op 18-07-1870 in Assen, zoon van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Johannes is overleden op 17-09-1902 in Breda, 32 jaar oud.

Notitie bij Johannes: -
Fourier der infanterie, boekhouder (1902)

Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1898 in Tholen met Geertje Schot, 29 jaar oud. Geertje is geboren op 01-11-1868 in Tholen. Geertje is overleden op 19-12-1938 in Breda, 70 jaar oud. Geertje trouwde later op 04-05-1905 in Breda met Hendricus Johannes Paulissen (1876-1948).

Kind van Johannes en Geertje:

1 Egbert Lambers [1.1.1.2.7.6.1], geboren op 09-02-1900 in Breda. Egbert is overleden.

Notitie bij Egbert: -
Notitie bij Egbert: "Grote Egbert", kwam op 02-04-1918 uit Assen naar Utrecht en ging inwonen bij de familie Lambers-Van Wijhe,
Justus van Effenstraat 11bis. Hij vertrok op 09-10-1924 naar de VS.
Hij kwam aan op 25-10-1924 in Ellis Island, met het schip "Volendam", vertrokken van Rotterdam.
Hij was toen ongetrouwd
-

1.1.1.2.7.7 Gerrit Gezinus Lambers is geboren op 01-02-1872 in Assen, zoon van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Gerrit is overleden op 20-11-1921 in Amsterdam, 49 jaar oud.

Notitie bij Gerrit: -
Notitie bij Gerrit: Woonde in Amsterdam en was apotheker bij de firma Bachofner, Sarphatipark 93.
Hij woonde zelf ook aan het Sarphatipark 93, maar later mogelijk op Sarphatipark 97. Hij kwam op 21-03-1903 uit Franeker.
Beroep: apotheker

overledene: Lambers, Gerrit Gezinus
datum begrafenis: 23-11-1921
begraafplaats: De Nieuwe Ooster
grafnummer: 08-2-0050
Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-3274698
-

Gerrit:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 20-06-1901 in Arnhem met Anna Hendrika Opwijrda, 26 jaar oud. Anna is geboren op 22-06-1874 in Arnhem, dochter van Hendrik Opwijrda en Anna Geertruida Elisabeth van der Vegte. Anna is overleden op 24-10-1913 in Amsterdam, 39 jaar oud.

Notitie bij Anna: -
overledene: Opwijrda, Anna Hendrika
datum begrafenis: 28-10-1913
begraafplaats: De Nieuwe Ooster
grafnummer: 08-2-0050
Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-3253934
-

(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1920 in Amsterdam met Gerritdina Johanna Hempenius, 31 of 32 jaar oud. Gerritdina is geboren op 31-12-1888 in Zaandam, dochter van Sikko Albertus Hempenius en Anna Frederika Geertruida Kaan. Gerritdina is overleden op 31-10-1960 in Amsterdam, 71 jaar oud.

Notitie bij Gerritdina: -
overledene: Hempenius, Gerritdina Johanna
partner: Lambers, G.G.
datum overlijden: 31-10-1960
datum begrafenis: 03-11-1960
leeftijd: 71
begraafplaats: De Nieuwe Ooster
grafnummer: 2-1-952
Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-1013286
-

Kind van Gerrit en Gerritdina:

1 Egbert Lambers, geboren op 09-02-1900 in Breda. Volgt 1.1.1.2.7.7.1.

1.1.1.2.7.7.1 Egbert Lambers is geboren op 09-02-1900 in Breda, zoon van Gerrit Gezinus Lambers (zie 1.1.1.2.7.7) en Gerritdina Johanna Hempenius. Egbert is overleden.

-

Egbert trouwde, 32 jaar oud, op 10-09-1932 in Assen met Geertruida Drenth, 28 of 29 jaar oud. Geertruida is geboren in 1903 in Assen, dochter van Hendrik Drenth en Oetje Meijer. Geertruida is overleden.

1.1.1.2.7.8 Elize Hermanna Lambers is geboren op 27-01-1873 in Assen, dochter van Egbert Lambers (zie 1.1.1.2.7) en Hermanna Elisabeth Rensing. Elize is overleden op 14-05-1949 in Zeist, 76 jaar oud. Elize trouwde met Johannes Willem de Jong. Johannes is geboren op 09-09-1861 in Utrecht. Johannes is overleden op 13-03-1938 in Zutphen, 76 jaar oud.

1.1.1.2.8 Gezina Margaretha Lambers is geboren op 05-01-1837 in Gieten, dochter van Jan Lambers (zie 1.1.1.2) en Margaretha Geziena Rikkers. Gezina is overleden op 19-09-1917 in Assen, 80 jaar oud. Gezina trouwde, 25 jaar oud, op 19-02-1862 in Assen met Fredrik Johannes Rensing, 27 jaar oud. Fredrik is geboren op 14-02-1835 in Norg, zoon van Cornelius Wilhelmus Rensing en Gerritdina Swam. Fredrik is overleden op 20-12-1868 in Assen, 33 jaar oud.

1.6 Harmannus (Harm) Lambers is geboren in 1732 in Coevorden, zoon van Jan Lambers (zie 1) en Geesje Gerrits. Hij is gedoopt op 17-08-1732 in Coevorden. Harm is overleden op 29-01-1812 in Coevorden, 79 of 80 jaar oud.

Notitie bij Harm: -
inschrijvingsdatum: 03-11-1758
naam bruidegom: Lambers, Harmanus
naam bruid: Keijser, Femma
bronverwijzing: DTB 602, p.217
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26241273

Harm trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-12-1758 in Amsterdam met Femma Keijser, 24 of 25 jaar oud. Femma is geboren in 1733 in Amsterdam. Femma is overleden.

Kind van Harm en Femma:

1 Jan Lambers [1.6.1], geboren in 1759 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 12-08-1759 in Amsterdam. Jan is overleden.

Notitie bij Jan: -
kind: Jan doopdatum: 12-08-1759 kerk: Nieuwe Kerk godsdienst: Hervormd
vader: Lambers, Harmanus moeder: Keijser, Femma
getuige: Lambers, Jan getuige: Gerrits, Grietje bronverwijzing: DTB 55, p.178(folio 89v), nr.13
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23765301

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-03-2014 08:46 door Cor Lütter