TRAJECT LIEVERSCHE DIEPJE

Traject 2  Wijdse Rivier: het Lieverense Diep
Het gaat hier om het traject van het Groote Diep tot aan het Peizerdiep. Op dat traject en in de onmiddellijke omgeving daarvan hebben we drie foto-objecten. In de eerste plaats het oude beekdal van het Lieverense Diepje. Dit is overigens een beetje een gecompliceerd beekdal.  Enerzijds heb je namelijk de gekanaliseerde stroom, dat de voortzetting van het Groote Diep lijkt. Op de plek van de eerste stuw en vistrap, dit is even na de uitvloeiing van de Oostervoorter Stroom, komen we namelijk ook de oude bedding van het Lieverder of Lieverense Diepje tegen. Deze slingert langs het Mensinge Bos ter linkerzijde en is van een grote intimiteit. Het beekje is gemakkelijk te volgen, ook al loopt er geen pad naast. Tijdens mijn eerste tocht heb ik daar een ijsvogel gezien.

Het Lieverse Diepje kruipt hier als een onschuldige dreumes door het malse grasland van het beekdal naast het Mensingebos, zoals in bijgaand YouTube filmpje is vastgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=hEsEX-e6EA4

Ijsvogeltjes houden zich graag op in de oeverbossage. Als je loopt vanaf de brug over het Groote Diep in de weg Norg-Roden, dan komt na de eerste vistrap links het Mensingebos in beeld. Dit is vooral in de herfst een fotogeniek bos. Het is een gemengd loof- en naaldhoutbos met nogal wat open plekken en zelfs stukjes hei. Er bevindt zich ook een fraai ven in. Wandelaars die het Domela Nieuwenhuispad volgen, dat loopt van Haren tot Steenwijk,  komen er langs.

Wie na een wandeling over het ongebaande terrein langs het Lieverder Diep de inwendige mens wat wil versterken kan uitstekend terecht in de Cuisinerie Mensinge. Ze hebben daar een mooi terras,goede spijzen en een vriendelijke bediening in een stijlvol pand dat min meer deel uitmaakt van de naastgelegen Havezate Mensinge, waarvan het museum op afspraak bezocht kan worden.

Vanaf de nabijgelegen parkeerplaats kan goed een wandeling door het beekdal worden begonnen.
Het Lieverderdiep stroomt ongeveer ter hoogte van de tweede stuw en vistrap weer uit in wat dan het Peizerdiep heet, hoewel de naam niet helemaal duidelijk is, want pas bij de kruising met de drukke weg Peize-Roden komen we voor het eerst de naam Peizerdiep tegen.  

Een van de mooiste plekjes van Noord-Drenthe vind ik waar het Lieverderbeekje de weg Roden-Lieveren kruist. Van hier kun je de loop van het diep nog een tijdlang volgen. In de namiddag of vroege avond krijg je hier geregeld een of meer reëen te zien. De combinatie van grazige weiden en de zoom van een bos waar ze zich in kunnen verschuilen is namelijk de beste leefomgeving voor ze.

Het derde foto-object is het Noordsche Veld, een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat bestaat uit heide, bos en het beekdal van de Oostervoorter Stroom. Het natuurgebied is te benaderen vanaf de weg Norg-Donderen ter hoogte van het theehuisje. Of voor wie met de fiets wil kan dat ook vanuit Peest doen. Als wandelaar kun je natuurlijk ook vanaf het instroompunt van de Oostervoorterstroom in het Lieverderdiep stroomopwaarts lopen. De Oostervoorterstroom wordt ongeveer ter hoogte van het Noordsche Veld niet veel meer dan een rechtgetrokken sloot en heet dan Broekenloop. Deze stroomt langs de Zeijer Strubben en vindt zijn oorsprong  op het Zeijerveld.

Het heideveld op het Noordsche veld is na het Balloërveld en het Fochteloërveen denk ik het grootste heideveld van Noord-Drenthe. Het is vrij druk bezocht. Midden in het veld loopt een goed pad. 
Bijzonder aan het gebied zijn de talrijke nog zichtbare grafheuvels, die nog stammen uit de prehistorie en waarnaar in 1944 opgravingen zijn gedaan.

Traject omgeving Slokkert
Het stroomgebied van het Lieverense diep strekt zich uit van de noordoostzijde van Veenhuizen, daar waar de Slokkert ontspringt. Het is niet helemaal duidelijk waar die nu precies ontspringt, omdat een beek soms overgaat in een sloot. In ieder geval gaat er nog een loopje tot een paar kilometer ten oosten van de weg Norg –Veenhuizen richting de Vledders.
Maar in ieder geval stroomt of sijpelt de Slokkert een paar honderd meter van het gestichts- kerkhof van Veenhuizen. Dat op zich is al zeker een bezoek waard. Vanaf deze plek is het beekdal goed te bereiken. Men kan daartoe het beste de route van het Drenthepad oppakken dat hier langs gaat. Maar men kan ook de wandelroute ”Norger Esdorpenlandschap” volgen, die begint in Café het Norgerhout, langs de weg naar Zuidvelde en die ongeveer 10,5 km lang is. Apart aan deze route zijn de ongerepte vergezichten die men hier te zien krijgt.

De Slokkert stroomt door de Tempelstukken naar de samenvloeiing met de Zesde Wijk en vormt daarmee het Groote Diep. Het is me niet duidelijk geworden of de Zesde Wijk die langs Veenhuizen loopt puur een gegraven wijk is die in de tijd van de vervening is aangelegd om de turf af te voeren of dat deze wijk ook stroming heeft en daarmee een afvloeiingsfunctie heeft. Als dat laatste het geval is komt ze ongeveer af van het gebied Fochteloerveen en Esmeer. Het Fochteloërveen is een bekend natuurreservaat en een van de best bewaarde hoogveengebieden van ons land. Er loopt een mooi schelpenfietspad doorheen en aan de zuidzijde is een kleine rondwandeling mogelijk, die vaak druk bezocht is.

Persoonlijk vind ik het Esmeer en omgeving veel meer tot de verbeelding sprekend dan het Fochteloërveen. Vooral omdat het zo verborgen gelegen is en daardoor nauwelijks bezocht wordt. Het eenzame Esmeer is een pingorestant, een overblijfsel dus uit de voorlaatste ijstijd. Je waant je daar op een plek ver van Nederland. Je ziet er vaak reeën en soms een adder.

{youtube}v6MeoyQQ5qg{/youtube}

Achtereenvolgens zijn foto’s opgenomen van het Fochteloërveen. Daarna van het ten noordoosten daarvan gelegen Esmeer. Dit is het gemakkelijkst te bereiken vanaf  de kolonievaart die van Veenhuizen naar de Norgervaartsbrug bij Huis ter Heide loopt.
Daar gaat een fraai aangelegde beukenallee naar het meer.

Teruggekeerd gaan we dan het dorp Veenhuizen bekijken en eindigen hier in het markante gestichtskerkhof, dat even ten noordoosten buiten de kom van het dorp gelegen is. Een paar honderd meter hier vandaan begint het Slokkertdal. Als je het stroompje stroomafwaarts volgt passeer je enkele kleine stuwen en het fietspad Een-Veenhuizen en kom je na een paar kilometer aan de samenvloeiing van de Slokkert en de Zesde Wijk. 
Als je die Zesde Wijk langs loopt kun je na een paar kilometer desgewenst linksaf de wijk over en via het fraaie bos met daarin de vooral in de herfst prachtige Hospitaallaan doorsteken naar het Slokkertdal en opnieuw naar de samenvloeiing lopen. Ga je dan stroomafwaarts dan krijg je al gauw de Enerbrug in het vizier, waar officieel het Groote Diep begint. Vanwege de stuw een eind verderop is dit een breed water. Je loopt nu langs de ondergrondse gasopslaglocatie van de NAM, wat landschappelijk natuurlijk niet zo’n fraai gezicht is, tot de brug in de weg van Norg naar Roden. Daarachter begint ons tweede traject..

Het Groote Diep stroomt tussen de weg Norg Een en de weg Norg Roden, gaat onder deze laatste weg door en neemt een kilometer verder de Oostervoorter Stroom in zich op. Dit diepje komt vanuit het Zeijer Veld en stroomt langs het Noordse Veld., een van de grotere en graag bezochte heidevelden in Noord-Drenthe. Dit gebied werd reeds in de prehistorie door mensen bewoond, getuige de grafheuvels die men hier nog kan aantreffen.

Het Grote Diep en de Oostervoorter Stroom vormen vervolgens het Lieverense Diep, genoemd naar het langs dit beekdal gelegen dorpje Lieveren. Over dit beekdal en haar vervolg gaat de volgende collectie.
Traject omgeving Slokkert

Het stroomgebied van het Lieverense diep strekt zich uit van de noordoostzijde van Veenhuizen, daar waar de Slokkert ontspringt. Het is niet helemaal duidelijk waar die nu precies ontspringt, omdat een beek soms overgaat in een sloot. In ieder geval gaat er nog een loopje tot een paar kilometer ten oosten van de weg Norg –Veenhuizen richting de Vledders.
Maar in ieder geval stroomt of sijpelt de Slokkert een paar honderd meter van het gestichts- kerkhof van Veenhuizen. Dat op zich is al zeker een bezoek waard. Vanaf deze plek is het beekdal goed te bereiken. Men kan daartoe het beste de route van het Drenthepad oppakken dat hier langs gaat. Maar men kan ook de wandelroute ”Norger Esdorpenlandschap” volgen, die begint in Café het Norgerhout en ongeveer 10,5 km lang is. Apart aan deze route zijn de ongerepte vergezichten die men hier te zien krijgt.

De Slokkert stroomt door de Tempelstukken naar de samenvloeiing met de Zesde Wijk en vormt daarmee het Groote Diep. Het is me niet duidelijk geworden of de Zesde Wijk die langs Veenhuizen loopt puur een gegraven wijk is die in de tijd van de vervening is aangelegd om de turf af te voeren of dat deze wijk ook stroming heeft en daarmee een afvloeiingsfunctie heeft. Als dat laatste het geval is komt ze ongeveer af van het gebiedFochteloerveen en Esmeer. Het Fochteloërveen is een bekend natuurreservaat en een van de best bewaarde hoogveengebieden van ons land. Er loopt een mooi schelpenfietspad doorheen en aan de zuidzijde is een kleine rondwandeling mogelijk, die vaak druk bezocht is.

Persoonlijk vind ik het Esmeer en omgeving veel meer tot de verbeelding sprekend dan het Fochteloërveen. Vooral omdat het zo verborgen gelegen is en daardoor nauwelijks bezocht wordt. Het eenzame Esmeer is een pingorestant, een overblijfsel dus uit de voorlaatste ijstijd. Je waant je daar op een plek ver van Nederland. Je ziet er vaak reeën en soms een adder.

Achtereenvolgens zijn foto’s opgenomen van het Fochteloërveen. Daarna van het ten noordoosten daarvan gelegen Esmeer. Dit is het gemakkelijkst te bereiken vanaf  de kolonievaart die van Veenhuizen naar de Norgervaartsbrug bij Huis ter Heide loopt.
Daar gaat een fraai aangelegde beukenallee naar het meer.

Teruggekeerd gaan we dan het dorp Veenhuizen bekijken en eindigen hier in het markante gestichtskerkhof, dat even ten noordoosten buiten de kom van het dorp gelegen is. Een paar honderd meter hier vandaan begint het Slokkertdal. Als je het stroompje stroomafwaarts volgt passeer je enkele kleine stuwen en het fietspad Een-Veenhuizen en kom je na een paar kilometer aan de samenvloeiing van de Slokkert en de Zesde Wijk. 

Als je die Zesde Wijk langs loopt kun je na een paar kilometer desgewenst linksaf de wijk over en via het fraaie bos met daarin de vooral in de herfst prachtige Hospitaallaan doorsteken naar het Slokkertdal en opnieuw naar de samenvloeiing lopen. Ga je dan stroomafwaarts dan krijg je al gauw de Enerbrug in het vizier, waar officieel het Groote Diep begint. Vanwege de stuw een eind verderop is dit een breed water. Je loopt nu langs de ondergrondse gasopslaglocatie van de NAM, wat landschappelijk natuurlijk niet zo’n fraai gezicht is, tot de brug in de weg van Norg naar Roden. Daarachter begint ons tweede traject..

Het Groote Diep stroomt tussen de weg Norg Een en de weg Norg Roden, gaat onder deze laatste weg door en neemt een kilometer verder de Oostervoorter Stroom in zich op. Dit diepje komt vanuit het Zeijer Veld en stroomt langs het Noordse Veld., een van de grotere en graag bezochte heidevelden in Noord-Drenthe. Dit gebied werd reeds in de prehistorie door mensen bewoond, getuige de grafheuvels die men hier nog kan aantreffen.

Het Grote Diep en de Oostervoorter Stroom vormen vervolgens het Lieverense Diep, genoemd naar het langs dit beekdal gelegen dorpje Lieveren. Over dit beekdal en haar vervolg gaat de volgende collectie.