Dit familieweblog bevat vier onderdelen:

 

I  Genealogie familie Lambers

Hierin staat het parenteel van Jan Lambers centraal en wordt ingegaan op de verste voorzaat, de  herkomst van Lambersen in het algemeen en andere hiermee verwante zaken

 

II Verhalen familie Lambers

Hierin wordt op het leven en de lotgevallen van voorouders en hun nakomelingen ingegaan, voor zover interessant

 

III Kroniek familie Jan H. Lambers

Dit onderdeel gaat over het gezin van Jan Hinderikus Lambers, geboren 2 november 1942 en is alleen toegankelijk voor geautoriseerden

 

IV De geschiedenis van de Veenkoloniën

Reunie MenkemaaborgOp zaterdag 6 april hadden wij weer eens een reünie van onze neven en nichten. Dit maal was de aanleiding de overkomst van neef Hans, sinds kort emeritus hoogleraar in de Plantkunde aan de Universiteit van West-Australië en sinds 1998 woonachtig in Perth. Voor ons hield hij een presentatie over zijn leven en onderzoeksgebied daar in het verre West Australië. Zijn voornaamste aandachtsgebied was en is wat de voornaamste voorwaarden zijn voor biodiversiteit. Daarbij heeft hem vooral geïntrigeerd waarom de biodiversiteit juist het grootst is op arme grond. Fosfor is daarbij een sleutelbegrip. 

Het was een interessante lezing, waarin wij nogal wat nieuwe dingen hoorden. Zoals waarom juist het gebied rondom Perth een hotspot qua biodiversiteit is. Een van de factoren is de geologische stabiliteit van dit gebied.