PolEconweblog

Volgens het kabinet en een groot deel van de milieubeweging zouden we helemaal van  het gas af moeten. Dat zou betekenen dat we moeten overstappen op elektrisch koken. Dat blijkt echter noch voor het halen van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord, noch voor onze portemonnie een goede zaak te zijn. Mensen worden op kosten gejaagd terwijl het de  COemissies juist zal vergroten, zo lang we niet veel meer duurzame stroom weten op te wekken dan nu. Wil je het klimaat helpen, dan kun je beter nog een aantal jaren wachten met een overstap op elektrisch koken.  

Los daarvan is het goed te weten dat elektrisch koken gemiddeld ongeveer € 200 per jaar duurder is dan op gas.  Dat zit hem vooral in de investeringen en het meestal hogere vastrecht waar je bij een overstap voor komt te staan.

Lees meer: Overstappen op elektrisch koken slecht voor milieu en beurs

De invoering van de Euro is volgens de Amerikaanse nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz een grote  fout geweest.
In een uitgebreid interview in de Volkskrant van zaterdag 1 oktober 2016 licht hij dat toe.Als je zijn betoog leest vraag je je af waarom de euro eigenlijk is ingevoerd. Op de site van de EU staan daar voor een aantal argumenten. Die zijn als volgt samen te vatten.

Lees meer: Voor of tegen de euro?

Er zijn zwaarwegende argumenten om een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een wederinvoering van de dienstplicht, aangepast aan de eisen van het begin van de 21e eeuw.

Hieronder volgt dan ook , na een korte historische schets, een opsomming en onderbouwing van de argumenten, die voor de invoering van een dienstplicht pleiten,  alsmede van enkele mogelijke tegenwerpingen.  

Lees meer: Waarom de dienstplicht herinvoering verdient.